Tractor Massey Ferguson 6485 –4, cu seria șasiu B150057 – an de fabricație 2012 (5546 ore de funcționare)

UNUTIL-1271
24.11.2022, 10:38
20.12.2022, 15:00
20.12.2022, 16:00
Hover on image to enlarge
Licitația va începe în
Pret pornire : 116,160.00 Lei
Pas licitatie : 2,323.00 Lei
Garanție participare : 11,616.00 Lei
Participanți: 0

Pentru a putea participa la licitatii este necesara inscrierea pe site si aprobarea din partea practicianului.
Str. Ionel Perlea nr. 9a, etaj 1, ap. 3, interfon 103c, SECTOR 1, 10

www.continuumsprl.ro

Info

Judet:
Ialomita
An fabricatie:
2012
Bunul se poate viziona:

Proprietar

Denumire proprietar:
BREDO INVEST SRL

Descriere

Continuum SPRL, cu sediu procesual ales pentru comunicarea actelor de procedură în București, str. Negru Voda, nr. 2, bloc C4, scara 1, parter, ap. 3, interfon 03, sector 3, având număr de înregistrare în Registrul formelor de organizare al U.N.P.I.R.: RFO: II – 0992 din data de 24.08.2018 și număr matricol: 2A0992 din data de 24.08.2018, având cod de înregistrare fiscală 39814764 din data de 31.08.2018, desemnată în calitate de lichidator judiciar al societății debitoare Bredo Invest SRL - „în faliment, in bankruptcy, en faillite“, cu sediul social în Bucureşti Sectorul 1, Str. Spicului, Nr. 7, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul București sub nr. J40/3833/2003 și Cod Unic de Înregistrare 15286777, organizeaza licitație publică competitivă cu strigare cu preț în urcare pentru următoarele echipamente agricole:

Tractor Massey Ferguson 6485 –4, cu seria șasiu B150057 – an de fabricație 2012 (5546 ore de funcționare), la prețul de pornire de 116,160 lei+TVA.


Licitația va avea loc vineri 29.11.2022 ora 15:00 la sediul ales al lichidatorului judiciar din București, str. Negru Voda, nr. 2, bloc C4, scara 1, parter, ap. 3, interfon 03, sector 3. In eventualitatea in care activele nu va fi adjudecate/castigate in data de 29.11.2022, se va organiza o noua licitație in data de 06.12.2022 ora 15:00 pe platforma de licitatii on-line www.licitatii-unpir.ro, in 13.12.2022 ora 15:00 la sediul ales al lichidatorului judiciar din București, str. Negru Voda, nr. 2, bloc C4, scara 1, parter, ap. 3, interfon 03, sector 3, respectiv 20.12.2022 ora 15:00 pe platforma de licitatii on-line www.licitatii-unpir.ro.

Detalierea/componența activelor și condițiile pentru participarea la licitație se regăsesc în Caietul de sarcini. Prețul caietului de sarcini este de 500 Lei+TVA. Pasul de licitare va fi în cuantum de 5% din prețul de pornire. Garanția de participare la licitatie este de 10% din prețul de pornire.

Documentația de înscriere va trebui comunicată lichidatorului judiciar cu cel puțin 24 de ore înainte de licitație. Persoanele interesate pot obține detalii suplimentare pe site-urile www.licitatii-insolventa.ro, www.continuumsprl.ro, la telefon 0770790234 de luni pana vineri in intervalul orar 10.00-18.00, sau e-mail, [email protected].

                              


Termen de plată diferență:
5
Mențiuni privind adjudecarea activului:
Adjudecarea bunului se realizează dupa principiul "VĂZUT ȘI PLĂCUT", adjudecatarul cunoscând starea tehnica a activului, și fără asigurarea din partea lichidatorului judiciar asupra eventualelor vicii ascunse ori a evicțiunii. Adjudecarea reprezintă un angajament ferm și irevocabil de cumpărare în condițiile și termenele Regulamentului de valorificare. Câștigătorul licitației care nu plătește prețul de adjudecare în condițiile stabilite, pierde atât calitatea de câștigător, cât și garanția de participare, precum va fi obligat să plătească și cheltuielile prilejuite de o nouă licitație și diferența de preț în cazul în care prețul obținut la noua licitație este mai mic. Aceste sume reprezintă evaluarea anticipată a pagubelor produse prin neplata la scadență a prețului.
Mențiuni cu privire la TVA:
Prețul nu include TVA. Cu privire la TVA se vor aplica prevederile Codului Fiscal la data transferului de proprietate.
Mențiuni privind neplata prețului:
Neplata prețului în termenul stabilit conduce la anularea licitației, cu pierderea garanției de participare la licitație. Până la data achitării prețului, câștigătorul licitației nu va putea efectua nici un act de dispoziție materială sau juridică şi nu va putea exercita atributele de posesie şi folosință asupra bunurilor câștigate. Adjudecarea reprezintă un angajament ferm și irevocabil de cumpărare în condițiile și termenele Regulamentului de valorificare. Câștigătorul licitației care nu plătește prețul de adjudecare în condițiile stabilite, pierde atât calitatea de câștigător, cât și garanția de participare, precum va fi obligat să plătească și cheltuielile prilejuite de o nouă licitație și diferența de preț în cazul în care prețul obținut la noua licitație este mai mic. Aceste sume reprezintă evaluarea anticipată a pagubelor produse prin neplata la scadență a prețului.
Mențiuni privind vânzarea bunului:
În temeiul art.91 din Legea nr.85/2014 privind procedura insolvenței, bunurile înstrăinate de administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar, în exerciţiul atribuţiilor sale prevăzute de prezenta lege, sunt dobândite libere de orice sarcini, precum privilegii, ipoteci, gajuri sau drepturi de retenţie, sechestre de orice fel. Fac excepție de la acest regim măsurile asigurătorii dispuse în procesul penal în vederea confiscării speciale și/sau confiscării extinse.
Mențiuni privind returnarea garanției de participare la licitație:
Cu condiția returnării prezentului proces verbal de licitație, semnat în forma agreată, ofertanților neadjudecatari li se vor întocmi în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data organizării licitației, ordinele de plată pentru rambursarea sumelor depuse ca garanție.
Mențiuni privind procedura ulterioară desfășurării licitației:
La data încasării preţului pentru bunul licitat, lichidatorul judiciar si adjudecatarul licitaţiei vor încheia Procesul Verbal de Adjudecare in conformitate cu prevederile art. 158 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, la prețul pentru care a fost adjudecat bunul, precizând TVA - ul aferent acestuia.
Mențiuni privind momentul transferului dreptului de proprietate:
La data achitării în integralitate a prețului de adjudecare, în vederea transferului proprietății de la societatea debitoare la adjudecatar, se va proceda la încheierea proceselor verbale de adjudecare și de predare-primire Pentru bunuri imobile: În termen de 30 de zile de la data încheierii procesului verbal de adjudecare, se va intocmi contract de vânzare în formă autentică. Transferul dreptului de proprietate se realizează la data semnării contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică. Pentru bunurile mobile: conform art.158 alin.2 din Legea Insolvenței nr. 85/2014, în cadrul vânzării activelor prin licitație publică, procesul verbal de adjudecare semnat de administratorul judiciar constituie titlu de proprietate.
Alte mențiuni: