ansamblu functional Moara Grau cap. 100 tone/zi și Silozuri 10.000 tone

UNTRCD-619
04.11.2021, 13:16
Hover on image to enlarge
in stoc
12,416,976.00 Lei
Licitatia nu a fost programata
Str. Ionel Perlea nr. 9a, etaj 1, ap. 3, interfon 103c, SECTOR 1, 10

www.continuumsprl.ro

Info

Judet:
Botosani
Localitate:
TODIRENI
Bunul se poate viziona:

Proprietar

Denumire proprietar:
MOARA TODIRENI

Descriere

Continuum SPRL, (fosta Insol Advisor SPRL) cu sediul social în București, Str. Pieței, nr. 18, sc. 1, et.1, ap. 11, sector 1, cod poștal 012796 și sediu procesual ales pentru comunicarea actelor de procedură în București, str. Ionel Perlea nr. 9A, etaj 1, ap. 3, interfon 103C, sector 1, cod postal 010208, având număr de înregistrare în Registrul formelor de organizare al U.N.P.I.R.: RFO: II – 0992 din data de 24.08.2018 și număr matricol: 2A0992 din data de 24.08.2018, având cod de înregistrare fiscală 39814764 din data de 31.08.2018, desemnată în calitate de administrator judiciar al societății debitoare Moara Todireni SRL („în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressment”), J7/18/2010, CUI 26406950, prin Sentința civilă nr. 111/2019 pronunţată în data de 19.04.2019, în dosarul nr. 258/40/2019 aflat pe rolul Tribunalului Botoșani, Secţia Falimente, organizeaza licitație publică competitivă cu strigare cu preț în urcare pentru:

 

Vânzare subansamblu functional Moară de Grâu (proiectată, produsă și pusă în funcțiune de Ocrim SPA Italia cu o capacitate de producție construită de 100 to/24 ore), Silozuri (cu sistem Tornum AB, capacitate totală de 10.000 to. - 5 silozuri x 2.000 to.), Parc Fotovoltaic și Birouri, la pretul de pornire de 2.483.395,20 Euro. Subansamblul funcțional este situat în comuna Todireni, Jud. Botoșani.

 

Regimul fiscal: transferul de active (subansamblu funcțional) este o vânzare scutită de TVA numai în condițiile în care cumpărătorul îndeplinește condițiile prevăzute de art. 270 alin. (7) din Codul fiscal. În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de Codul Fiscal pentru transferul de active se va aplica regimul de TVA conform normelor și reglementărilor Codului Fiscal în vigoare la data transferului dreptului de proprietate, pentru fiecare tip de active în parte.

 

Licitația va avea loc Marți-09.11.2021 ora 15:00 la sediul ales al administratorului judiciar din București, Str. Ionel Perlea nr. 9A, etaj 1, ap. 3, interfon 103C, sector 1, Bucuresti, cod postal 030167.

 

In eventualitatea in care subansamblul funcțional nu va fi adjudecat/castigat in data de 09.11.2021, se va organiza o noua licitație in data de 16.11.2021 ora 15:00 pe platforma de licitatii on-line www.licitatii-unpir.ro, respectiv in 23.11.2021 ora 15:00 la sediul ales al administratorului judiciar din București, Str. Ionel Perlea nr. 9A, etaj 1, ap. 3, interfon 103C, sector 1, Bucuresti și 30.11.2021 ora 15:00  pe platforma de licitatii on-line www.licitatii-unpir.ro, in aceași locație, cu aceleași condiții și preț de pornire.

 

Detalierea și componența subansamblului funcțional și condițiile pentru participarea la licitație se regăsesc în Caietul de sarcini. Prețul caietului de sarcini este de 5000 Lei+TVA. Pasul de licitare va fi în cuantum de 5% din prețul de pornire. Garanția de participare la licitatie este de 10% din prețul de pornire.

 

Documentația de înscriere va trebui comunicată administratorului judiciar cu cel puțin 24 de ore înainte de licitație. Persoanele interesate pot obține detalii suplimentare pe site-urile www.licitatii-insolventa.ro, www.continuumsprl.ro, la telefon 0745962558 / 0770790234 de luni pana vineri in intervalul orar 10.00-18.00, sau e-mail, [email protected].

                              ,