Terenuri si cladiri de vanzare in Bucuresti cu pret redus cu 30%

UNTRCD-841
04.08.2022, 00:09
08.03.2023, 14:00
08.03.2023, 15:00
Hover on image to enlarge
Licitația va începe în
Pret pornire : 1,011,920.26 Lei
Pas licitatie : 10,119.00 Lei
Garanție participare : 101,192.00 Lei
Participanți: 0

Pentru a putea participa la licitatii este necesara inscrierea pe site si aprobarea din partea practicianului.
str. Veteranilor, nr. 10, bl. C2, sc. 1, et. 6, ap. 25, sector 6, Bucuresti, 10

Documente

Publicatia de vanzare (Publicatie1_de_Vanzare_nr.1.pdf, 220 Kb) [Descărcare]

Raport de evaluare (Evaluare-Extras.pdf, 376 Kb) [Descărcare]

Regulament de vanzare (Regulament1_de_Vanzare-22.12.2021-ICPET.pdf, 269 Kb) [Descărcare]

Info

Judet:
Bucuresti
Localitate:
Bucuresti
Suprafata utila (mp):
717
Bunul se poate viziona:
Suprafata teren(mp):
459
An constructie:
1979

Proprietar

Denumire proprietar:
ICPET ECO SA
CUI:
16951894
ONRC:
J40/18841/2004
Dosar insolvență:
449184/11.08.2021

Descriere

CI Săvoiu Iulian, în calitate de lichidator al debitorului ICPET ECO SA, organizează 5(cinci) licitatii publice on line pe site-ul www.licitatii-unpir.ro, începand cu data de 01.02.2023, ora 14,00, la pretul de pornire redus cu 25% fata de valoarea evaluată in vederea vanzarii in bloc la pretul de pornire de 220.133,25 Euro, reprezentand 75% din valoarea evaluata a următoarelor bunuri imobile proprietatea debitoarei:

• Teren liber de constructii in suprafata de 459,36 mp, aferent caii de acces si comunicatii, platforma parcare si spatiu verde, compus din: 51,15 mp – imobilul cu NC 205244; 9,10 mp – imobilul cu NC 202187; 86,49 mp – imobilul cu NC 205243; 5,47 mp – imobilul cu NC 220241 si 307,15 mp – imobilul cu NC 211909, evaluat la 24.805 Euro; • Teren ocupat de constructia C2 – Anexa laboratoare, in suprafata de 290,75 mp, evaluat la 20.411 Euro; • Imprejmuire gard in lungime de 58,70 m, in indiviziune(cota parte debitoare de 12,60% din totalul de 465,86 m, conform Protocolului incheiat la data de 12.02.2004 intre debitoare, Icpet Turbo si Icpet Generatoare Abur SA, evaluat la 495 Euro; • Doua unitati individuale situate la Parter – ap. 1, identificat cu NC 211909-C2-U1, avand suprafata utila de 56,96 mp si etaj 1, ap. 3, identificat cu NC 211909-C2-U3, avand suprafata utila de 660,23 mp, in total suprafata utila fiind de 717,19 mp, evaluat la 247.800 Euro. Pasul de licitatie 1%, garantia de participare 10% din pretul de pornire, caietul de sarcini 1500 lei + TVA. Relații suplimentare la telefon: 0730.024.551 sau email: [email protected]

Termen de plată diferență:
30
Mențiuni privind adjudecarea activului:
Adjudecarea bunului se realizează dupa principiul "VĂZUT ȘI PLĂCUT", adjudecatarul cunoscând starea tehnica a imobilului, și fără asigurarea din partea lichidatorului judiciar asupra eventualelor vicii ascunse ori a evicțiunii.
Mențiuni cu privire la TVA:
Conform caietului de sarcini
Mențiuni privind neplata prețului:
Neplata prețului în termenul stabilit conduce la anularea licitației, cu pierderea garanției de participare la licitație.
Mențiuni privind vânzarea bunului:
Bunul se dobândeste liber de orice sarcini, precum privilegii, ipoteci, gajuri sau drepturi de retenție, sechestre de orice fel conform art.53 din Legea nr.85/2006.
Mențiuni privind returnarea garanției de participare la licitație:
Cu condiția returnării prezentului proces verbal de licitație, semnat în forma agreată, ofertanților neadjudecatari li se vor întocmi în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data organizării licitației, ordinele de plată pentru rambursarea sumelor depuse ca garanție.
Mențiuni privind procedura ulterioară desfășurării licitației:
La data încasării preţului pentru bunul licitat, lichidatorul judiciar si adjudecatarul licitaţiei vor încheia Procesul Verbal de Adjudecare in conformitate cu prevederile art. 120 alin. (2) din Legea nr. 85/2006, la prețul pentru care a fost adjudecat bunul, precizând TVA - ul aferent acestuia.
Mențiuni privind momentul transferului dreptului de proprietate:
În termen de 30 de zile de la data încheierii procesului verbal de adjudecare, se va intocmi contract de vânzare în formă autentică. Transferul dreptului de proprietate se realizează la data semnării contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică.
Alte mențiuni: