Apartamentul nr. 18, situat în Mun. București, Șos. Berceni nr. 104, Construcție C4 - Bloc Turn, etaj 5, sector 4, cu număr cadastral 211909-C4-U18, SU: 904.42, Pret redus cu 15%

UNBIR-512
14.08.2021, 02:21
10.12.2021, 14:00
10.12.2021, 15:00
Hover on image to enlarge
Licitația va începe în
Pret pornire : 1,990,537.41 Lei
Pas licitatie : 19,905.37 Lei
Garanție participare : 199,053.74 Lei
Participanți: 0

Pentru a putea participa la licitatii este necesara inscrierea pe site si aprobarea din partea practicianului.
str. Veteranilor, nr. 10, bl. C2, sc. 1, et. 6, ap. 25, sector 6, Bucuresti, 10

Documente

Publicatia de vanzare (169.Publicatie1_de_Vanzare_Noua-Ap18.pdf, 199 Kb) [Descărcare]

Regulament de vanzare (Regulament1_de_Vanzare-19.07.2021-ICPET.pdf, 249 Kb) [Descărcare]

Raport de evaluare (RE_191092.pdf, 28,349 Kb) [Descărcare]

Info

Judet:
Bucuresti
Localitate:
Bucuresti
Suprafata utila (mp):
904.42
Bunul se poate viziona:
An constructie:
1979

Proprietar

Denumire proprietar:
ICPET GENERATOARE ABUR SA
CUI:
16951886
ONRC:
J40/18840/2004
Dosar insolvență:
45272/3/2017

Descriere

Apartamentul nr. 18, situat în Mun. București, Șos. Berceni nr. 104, Construcție C4 - Bloc Turn, etaj 5, sector 4, cu număr cadastral 211909-C4-U18, compus din 23 (douăzecișitrei) camere și dependințe, respectiv: cameră = 237,70 m.p., cameră = 18,92 m.p., cameră = 19,64 m.p., cameră = 19,02 m.p., cameră = 19,81 m.p., cameră = 18,57 m.p., cameră = 20,25 m.p., cameră = 18,38 m.p., hol = 37,27 m.p., cameră = 18,26 m.p., cameră = 19,33 m.p., cameră = 27,96 m.p., cameră = 29,48 m.p., cameră = 33,60 m.p., cameră = 24,94 m.p., cameră = 19,46 m.p., cameră = 16,79 m.p., hol = 34,94 m.p., cameră = 18,48 m.p., cameră = 20,24 m.p., cameră = 19,43 m.p., cameră = 20,52 m.p., cameră = 20,18 m.p., cameră = 18,91 m.p., cameră = 24,02 m.p., hol = 31,68 m.p., sas = 2,78 m.p., cameră serviciu = 3,68 m.p., grup sanitar = 1,75 m.p., grup sanitar = 3,37 m.p., grup sanitar = 1,13 m.p., grup sanitar = 1,18 m.p., grup sanitar = 1,78 m.p., grup sanitar = 3,15 m.p., grup sanitar = 1,18 m.p., grup sanitar = 1,13 m.p., cameră serviciu = 3,68 m.p., sas = 2,86 m.p., hol = 68,97 m.p., cu o suprafață utilă de 904,42 m.p., împreună dreptul de proprietate asupra cotei-părți de 756/10000 (respectiv 7,56%), reprezentând suprafața de 167,89 m.p. din părțile și dependințele comune ale imobilului care prin natura și destinația lor sunt în coproprietate comună și forțată a tuturor coproprietarilor și împreună cu dreptul de proprietate asupra cotei-părți 835/10000 (respectiv 8,35%), reprezentând suprafața de 202,95 m.p. din terenul în suprafață de 2.431,36 m.p. pe care este edificată Construcția C4 - Bloc Turn, evaluat la 475.900 EUR, pret pornire licitatie diminuat cu 15%, respectiv de 1.990.537,41 lei. Pasul de licitatie 1%, garantia de participare 10% din pretul de pornire, caietul de sarcini 1500 lei + TVA. Relații suplimentare la telefon: 0730.024.551 sau email: [email protected]

Termen de plată diferență:
30
Mențiuni privind adjudecarea activului:
Adjudecarea bunului se realizează dupa principiul "VĂZUT ȘI PLĂCUT", adjudecatarul cunoscând starea tehnica a imobilului, și fără asigurarea din partea lichidatorului judiciar asupra eventualelor vicii ascunse ori a evicțiunii.
Mențiuni cu privire la TVA:
Conform caietului de sarcini
Mențiuni privind neplata prețului:
Neplata prețului în termenul stabilit conduce la anularea licitației, cu pierderea garanției de participare la licitație.
Mențiuni privind vânzarea bunului:
Bunul se dobândeste liber de orice sarcini, precum privilegii, ipoteci, gajuri sau drepturi de retenție, sechestre de orice fel conform art.53 din Legea nr.85/2006.
Mențiuni privind returnarea garanției de participare la licitație:
Cu condiția returnării prezentului proces verbal de licitație, semnat în forma agreată, ofertanților neadjudecatari li se vor întocmi în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data organizării licitației, ordinele de plată pentru rambursarea sumelor depuse ca garanție.
Mențiuni privind procedura ulterioară desfășurării licitației:
La data încasării preţului pentru bunul licitat, lichidatorul judiciar si adjudecatarul licitaţiei vor încheia Procesul Verbal de Adjudecare in conformitate cu prevederile art. 120 alin. (2) din Legea nr. 85/2006, la prețul pentru care a fost adjudecat bunul, precizând TVA - ul aferent acestuia.
Mențiuni privind momentul transferului dreptului de proprietate:
În termen de 30 de zile de la data încheierii procesului verbal de adjudecare, se va intocmi contract de vânzare în formă autentică. Transferul dreptului de proprietate se realizează la data semnării contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică.
Alte mențiuni: