Generator KDE 6700 TA(4,5 kW), la pretul redus cu 50%

UNIMU-873
01.09.2022, 20:22
26.01.2023, 14:00
26.01.2023, 15:00
Hover on image to enlarge
Licitația va începe în
Pret pornire : 5,051.87 Lei
Pas licitatie : 50.51 Lei
Garanție participare : 505.18 Lei
Participanți: 0

Pentru a putea participa la licitatii este necesara inscrierea pe site si aprobarea din partea practicianului.
str. Veteranilor, nr. 10, bl. C2, sc. 1, et. 6, ap. 25, sector 6, Bucuresti, 10

Documente

Publicatia de vanzare (83.Publicatie1_de_Vanzare_-_Generator.pdf, 200 Kb) [Descărcare]

Regulament de vanzare (Regulament1_de_Vanzare_RGB-Nou-30.08.2022.pdf, 282 Kb) [Descărcare]

Manual Tehnic (Manual-generator-curent-kipor-KDE6700TA.pdf, 1,984 Kb) [Descărcare]

Info

Judet:
Bucuresti
Bunul se poate viziona:

Proprietar

Denumire proprietar:
RGB AUDIT SRL
CUI:
14125519
ONRC:
J40/7159/2001
Dosar insolvență:
37449/3/2017

Descriere

CI Săvoiu Iulian, în calitate de lichidator al SC RGB AUDIT SRL, organizeaza 5(cinci) sedinte saptamanale la aceeasi ora 14, de licitatie publica cu strigare, la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, str. Veteranilor, nr. 10, bl. C2, sc.1, et.6, ap.25, sector 6, in fiecare zi de joi, incepand cu data de 26.01.2023, ora 14, pentru vânzarea unui Generator de curent electric KDE 6700 TA (4,5 kW), avand un nivel de zgomot redus, cu un panou de control digital ce înglobează toate comenzile generatorului iar display-ul cu led-uri afișează în timp real parametrii de funționare: tesiunea, curentul și frecvența, la un pret de pornire al licitatiei de 5.051,87 lei, pret redus cu 50% fata de valoarea evaluata.
Prima licitatíe publică cu strigare, se va ține la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, str. Veteranilor, nr. 10, bl. C2, sc.1, et.6, ap.25, sector 6, în data de 26.01.2023, ora 14.
În situația in care bunul mobil nu se valorifica la prima licitatie publica cu strigare, se vor organiza în continuare săptămânal, în fiecare zi de joi, la aceeași oră 14,00, la sediul lichidatorului judiciar mai sus menționat, alte 4(patru), licitatii publice cu strigare, în datele de: 02.02.2023; 09.02.2023; 16.02.2023 și 23.02.2023.
- Sumele reprezentand garantia de 10% de participare la licitatie se achita in lei in contul RO21BREL0002001922470100 deshis pe numele debitoarei SC RGB AUDIT SRL, cod de identificare fiscală: 14125519.
- Suma de 500 lei + TVA reprezentand caietul de sarcini, se achita in contul RO61BREL0002001134030100 deschis pe numele Cabinet Individual de Insolventa Savoiu Iulian, cod de identificare fiscală: 26935608.

Termen de plată diferență:
3
Mențiuni privind adjudecarea activului:
Adjudecarea bunului se realizează dupa principiul "VĂZUT ȘI PLĂCUT", adjudecatarul cunoscând starea tehnica a imobilului, și fără asigurarea din partea lichidatorului judiciar asupra eventualelor vicii ascunse ori a evicțiunii.
Mențiuni cu privire la TVA:
Conform caietului de sarcini
Mențiuni privind neplata prețului:
Neplata prețului în termenul stabilit conduce la anularea licitației, cu pierderea garanției de participare la licitație.
Mențiuni privind vânzarea bunului:
Bunul se dobândeste liber de orice sarcini, precum privilegii, ipoteci, gajuri sau drepturi de retenție, sechestre de orice fel conform art.53 din Legea nr.85/2006.
Mențiuni privind returnarea garanției de participare la licitație:
Cu condiția returnării prezentului proces verbal de licitație, semnat în forma agreată, ofertanților neadjudecatari li se vor întocmi în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data organizării licitației, ordinele de plată pentru rambursarea sumelor depuse ca garanție.
Mențiuni privind procedura ulterioară desfășurării licitației:
La data încasării preţului pentru bunul licitat, lichidatorul judiciar si adjudecatarul licitaţiei vor încheia Procesul Verbal de Adjudecare in conformitate cu prevederile art. 120 alin. (2) din Legea nr. 85/2006, la prețul pentru care a fost adjudecat bunul, precizând TVA - ul aferent acestuia.
Mențiuni privind momentul transferului dreptului de proprietate:
În termen de 30 de zile de la data încheierii procesului verbal de adjudecare, se va intocmi contract de vânzare în formă autentică. Transferul dreptului de proprietate se realizează la data semnării contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică.
Alte mențiuni: