51 de părți sociale din capitalul propriu al societății Botprod Traditional SRL, cod unic de înregistrare: 34626247

UNAF-1873
22.02.2024, 16:21
26.06.2024, 12:00
26.06.2024, 13:00
Hover on image to enlarge
Licitația va începe în
Pret pornire : 4,400.00 Lei
Pas licitatie : 220.00 Lei
Garanție participare : 440.00 Lei
Participanți: 0

Pentru a putea participa la licitatii este necesara inscrierea pe site si aprobarea din partea practicianului.
București, str. Negru Vodă nr. 2, bl. C4, sc. 1, parter, ap. 3, interfon 03, sector 3, cod postal 030774, SECTOR 3, 10

www.continuumsprl.ro

Info

Judet:
Bucuresti
Bunul se poate viziona:

Proprietar

Denumire proprietar:
TAXAT SRL

Descriere

 

Continuum SPRL, cu sediu procesual ales pentru comunicarea actelor de procedură în București, str. Negru Voda nr. 2, bl. C4, sc. 1, parter, ap. 3, interfon 03, sector 3, cod postal 030774, tel: 0770790234 email: [email protected], fax.: 0314257312, având număr de înregistrare în Registrul formelor de organizare al U.N.P.I.R.: RFO: II – 0992 din data de 24.08.2018 și număr matricol: 2A0992 din data de 24.08.2018, având cod de înregistrare fiscală 39814764 din data de 31.08.2018, cont bancar RO79BTRLRONCRT0459999201, moneda RON, deschis la Banca Transilvania S.A., desemnată în calitate de lichidator judiciar al societății Taxat SRL „în faliment, in bankruptcy, en faillite“, cu sediul social în Loc. Vișeu de Sus, Oraș Vișeu de Sus, Str. 22 Decembrie, Bloc T19, Scara E, Apartament 12, Județ Maramureș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Maramureș sub nr. J24/2272/2007 și Cod Unic de Înregistrare 22983416, prin sentința civilă nr. 277 pronunțată în data de 03.03.2023, în dosarul nr. 1872/100/2021 aflat pe rolul Tribunalului Maramureș - Secția a II-a Civilă de contencios administrativ și fiscal,

 

Organizează licitație publică competitivă cu strigare, cu preț în urcare, pentru vânzarea următorului bun:

 

51 de părți sociale din capitalul propriu al societății Botprod Traditional SRL, cod unic de înregistrare: 34626247, la prețul de pornire de 4,400 lei+TVA.

 

Data licitațiilor: 12.06.2024 – ora 12.00 online; 19.06.2024– ora 12.00 prezență fizică, 26.06.2024– ora 12.00 online; 03.07.2024 – ora 12.00 prezență fizică. În cazul în care activul este valorificat la una dintre datele anterioare ultimei date programate, ședințele de licitație ulterioare nu vor mai avea loc pentru activul valorificat.

 

Locul licitațiilor fizice: București, str. Negru Voda nr. 2, bl. C4, sc. 1, parter, ap. 3, interfon 03, sector 3, cod postal 030774

Locul licitațiilor online: pe platforma de licitații UNPIR: www.licitatii-unpir.ro

 

Garanția de participare la licitație: 10% din prețul de pornire.

 

Documentația de înscriere: se comunică lichidatorului judiciar prin e-mail, la adresa [email protected], cu cel puțin 24 de ore înainte de licitație (termen de decădere).

 

Detalii privind activele valorificate și condițiile pentru participarea la licitație se găsesc în caietul de sarcini. Nu se percepe taxă pentru eliberarea caietului de sarcini.

 

Informații suplimentare: telefon 0770709234 de luni până vineri în intervalul orar 10.00-18.00, e-mail [email protected] sau pe site-urile www.licitatii-insolventa.ro www.continuumsprl.ro                     

.

 

Termen de plată diferență:
5
Mențiuni privind adjudecarea activului:
Adjudecarea bunului se realizează dupa principiul "VĂZUT ȘI PLĂCUT", adjudecatarul cunoscând starea tehnica a activului, și fără asigurarea din partea lichidatorului judiciar asupra eventualelor vicii ascunse ori a evicțiunii. Adjudecarea reprezintă un angajament ferm și irevocabil de cumpărare în condițiile și termenele Regulamentului de valorificare. Câștigătorul licitației care nu plătește prețul de adjudecare în condițiile stabilite, pierde atât calitatea de câștigător, cât și garanția de participare, precum va fi obligat să plătească și cheltuielile prilejuite de o nouă licitație și diferența de preț în cazul în care prețul obținut la noua licitație este mai mic. Aceste sume reprezintă evaluarea anticipată a pagubelor produse prin neplata la scadență a prețului.
Mențiuni cu privire la TVA:
Prețul nu include TVA. Cu privire la TVA se vor aplica prevederile Codului Fiscal la data transferului de proprietate.
Mențiuni privind neplata prețului:
Neplata prețului în termenul stabilit conduce la anularea licitației, cu pierderea garanției de participare la licitație. Până la data achitării prețului, câștigătorul licitației nu va putea efectua nici un act de dispoziție materială sau juridică şi nu va putea exercita atributele de posesie şi folosință asupra bunurilor câștigate. Adjudecarea reprezintă un angajament ferm și irevocabil de cumpărare în condițiile și termenele Regulamentului de valorificare. Câștigătorul licitației care nu plătește prețul de adjudecare în condițiile stabilite, pierde atât calitatea de câștigător, cât și garanția de participare, precum va fi obligat să plătească și cheltuielile prilejuite de o nouă licitație și diferența de preț în cazul în care prețul obținut la noua licitație este mai mic. Aceste sume reprezintă evaluarea anticipată a pagubelor produse prin neplata la scadență a prețului.
Mențiuni privind vânzarea bunului:
În temeiul art.91 din Legea nr.85/2014 privind procedura insolvenței, bunurile înstrăinate de administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar, în exerciţiul atribuţiilor sale prevăzute de prezenta lege, sunt dobândite libere de orice sarcini, precum privilegii, ipoteci, gajuri sau drepturi de retenţie, sechestre de orice fel. Fac excepție de la acest regim măsurile asigurătorii dispuse în procesul penal în vederea confiscării speciale și/sau confiscării extinse.
Mențiuni privind returnarea garanției de participare la licitație:
Cu condiția returnării prezentului proces verbal de licitație, semnat în forma agreată, ofertanților neadjudecatari li se vor întocmi în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data organizării licitației, ordinele de plată pentru rambursarea sumelor depuse ca garanție.
Mențiuni privind procedura ulterioară desfășurării licitației:
La data încasării preţului pentru bunul licitat, lichidatorul judiciar si adjudecatarul licitaţiei vor încheia Procesul Verbal de Adjudecare in conformitate cu prevederile art. 158 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, la prețul pentru care a fost adjudecat bunul, precizând TVA - ul aferent acestuia.
Mențiuni privind momentul transferului dreptului de proprietate:
La data achitării în integralitate a prețului de adjudecare, în vederea transferului proprietății de la societatea debitoare la adjudecatar, se va proceda la încheierea proceselor verbale de adjudecare și de predare-primire. Dupa efectuarea platii integrale, bunurile vor fi predate in termen de maxim 15 zile calendaristice. Predarea bunurilor se va face pe baza de proces-verbal de predare-primire. Pentru bunuri imobile: În termen de 30 de zile de la data încheierii procesului verbal de adjudecare, se va intocmi contract de vânzare în formă autentică. Transferul dreptului de proprietate se realizează la data semnării contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică. Pentru bunurile mobile: conform art.158 alin.2 din Legea Insolvenței nr. 85/2014, în cadrul vânzării activelor prin licitație publică, procesul verbal de adjudecare semnat de administratorul judiciar constituie titlu de proprietate.
Alte mențiuni:
In ziua si la ora programata pentru licitatie, participantii au obligatia sa se conecteze pe platforma UNPIR si sa acceseze link-ul comunicat de catre organizator.