Termen

Termenii și condițiile generale de utilizare a site-ului www.licitatii-unpir.ro

 1. ACCEPTAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

1.1. Acești Termeni și Condiții constituie acordul legal dintre dvs. utilizator ofertant sau vizitator și administratorul site-ului pe de o parte, respectiv între dvs. și orice utilizator organizator (practician în insolvență) care apelează la modalitatea de a realiza valorificarea de bunuri prin obținerea consimțământului în format electronic.

1.2. Vă rugăm să citiți acești Termeni și Condiții pentru utilizarea în orice mod a website-ului www.licitatii-unpir.ro.

1.3. Accesarea și vizitarea site-ului, înregistrarea unui cont pe site și/sau folosirea serviciilor de anunțuri pentru vânzarea sau cumpărarea de bunuri înseamnă acceptarea în totalitate și necondiționată a acestor Termeni și Condiții.

 1. SCOP

2.1. Site-ul web www.licitatii-unpir.ro este site-ul inițiat și finanțat de către Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România (denumită în continuare UNPIR), având drept de proprietate intelectuală asupra acestuia.

2.2. Acest site a fost creat la inițiativa UNPIR pentru a fi un instrument care va putea fi utilizat de către practicienii în insolvență pentru valorificarea bunurilor debitorilor aflați în procedura de insolvență prin derularea de licitații online. UNPIR este cel prin grija căruia s-a realizat soft-ul și care asigură costurile cu administratorul site-ului.

2.3. UNPIR nu este și nu va fi parte procedurilor de vânzare la licitație și nu își asumă nicio răspundere pentru modul de utilizare a site-ului de către Utilizatori.

2.4. UNPIR nu oferă nicio garanție Utilizatorilor că site-ul va fi disponibil neîntrerupt, la timp, sigur sau fără erori. UNPIR nu va fi responsabil pentru neafișarea anunțurilor sau întreruperea afișării acestora din cauze ce exced, în orice mod, controlului sau și nici pentru pagubele directe și/sau indirecte pe care Utilizatorii le-ar putea suferi din această cauză.

2.5. Utilizarea site-ului de către practicienii în insolvență/formele de organizare a profesiei este gratuită și presupune o înregistrare preliminară conform detalierii de mai jos.

2.6. Website-ul licitatii-unpir.ro este site-ul care este întreținut de administratorul de site, iar toate costurile legate de funcționarea și întreținerea acestuia sunt suportate de UNPIR.

2.7. Administratorul site-ului este cel care asigură întreținerea, funcționalitatea, siguranța și securitatea informațiilor și el este cel care poate furniza întotdeauna dovada cu privire la realizarea acordului de voință și momentul realizării acestuia.

 1. DEFINIȚII

3.1. Administratorul site-ului: este entitatea care asigură întreținerea, siguranța, securitatea informațiilor și buna funcționare a website-ului www.licitatii-unpir.ro, respectiv cel care asigură suportul tehnic pentru derularea licitațiilor și reproducerea informatică adecvată a documentelor aflate pe suport informatic privind desfășurarea licitațiilor. El este cel care poate furniza întotdeauna dovada cu privire la realizarea acordului de voință și momentul realizării acestuia.

3.2. Adjudecatar: Utilizatorul ofertant care a câștigat licitația prin oferirea celui mai mare preț în timpul alocat realizării acordul de voință.

3.3. Anunț: oferta de vânzare lansată de un Utilizator organizator, cu scopul de a fi publicată de către Administrator, prin intermediul site-ului www.licitatii-unpir.ro, cu privire la vânzarea unui produs.

3.4. Bunurile care pot face obiectul adjudecării: reprezintă bunurile aflate în oferta www.licitatii-unpir.ro care se pot valorifica  prin licitație publică conform Legii insolvenței și conform aprobării date de către Adunarea Creditorilor. În măsura în care circulația bunurilor are un regim special se va respecta regimul specific bunurilor respective.

3.5. Datele personale: detaliile furnizate de Utilizatori care sunt referitoare la persoana acestora, inclusiv detaliile privind numele sau denumirea /CUI/CIF/CNP, numărul de înregistrare la registrul comerțului/adresa/localitatea de reședință, telefon contact și adresa de e-mail, precum si orice alte date de identificare.

3.6. Garanție de participare: suma depusă de către participant (Utilizator ofertant) în contul de insolvență aparținând debitorului pentru a avea acces la licitație și care se achită în condițiile stabilite de procedura de valorificarea propusă de practicianul în insolvență și aprobată în condițiile legii insolvenței de organele care aplică procedura.

3.7. Licitație publică: mijloc procedural prin care se asigură valorificarea bunurilor debitorului aflat în procedură de insolvență de către Utilizatorul organizator. Îndeplinirea cerințelor legale cu privire la organizarea licitației este în sarcina Utilizatorului organizator (deciziile luate de organele care conduc procedura).

3.8. Oferta de cumpărare: suma oferită de un anumit Utilizator ofertant pentru un anumit bun, produs sau lot de produse pentru care este organizată licitația.

3.9. Preț pornire: prețul de la care licitația începe și care este afișat pe site prin grija utilizatorului organizator.

3.10. Pas licitație: suma fixă stabilită de Utilizatorul organizator.

3.11. Termenii și condițiile specifice ale licitației: reprezintă Termenii și condițiile suplimentare, complementare sau care se abat de la Termenii și condițiile generale de utilizare si care sunt stabilite de Utilizatorul organizator.

3.12. UNPIR: reprezintă, în conformitate cu dispozițiile art. 46 din OUG nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență, aprobată prin Legea nr. 254/2007, cu modificările și completările ulterioare, persoana juridică de utilitate publică care a realizat și care asigură finanțarea bunei funcționări a site-ului, nefiind parte a niciunui contract care se încheie între utilizatori.

3.13. Utilizator: Persoana care s-a înregistrat pe site-ul web ca ofertant/organizator sau care doar îl vizitează. Înregistrarea se poate face fie ca Utilizator ofertant, fie ca Utilizator organizator.

3.14. Utilizatorul adjudecatar: Persoana a cărei ofertă este declarată câștigătoare în  procedura de licitație și care va încheia procesul-verbal de adjudecare după plata restului de preț, respectiv altor cerințe din oferta de vânzare.

3.15. Utilizatorul ofertant: Persoana interesată de achiziția de bunuri/produse și care parcurge procedura de înscriere la o licitație.

3.16. Utilizatorul organizator: este practicianul în insolvență/forma de organizare a profesiei care organizează, în online, valorificarea unor bunuri în cadrul procedurii de insolvență în calitate de administrator sau lichidator judiciar și asigură îndeplinirea cerințelor legale cu privire la valorificarea bunurilor din perspectiva legii insolvenței.

3.16. Vizitatorii: sunt cei care accesează site-ul doar pentru vizualizare fără sa fie înscriși ca și utilizatori.

 1. ÎNREGISTRAREA ȘI ÎNSCRIEREA LA LICITAȚIE
 • Înregistrarea pe site a Utilizatorului-organizator sau Utilizatorului-ofertant.

4.1.1. Înregistrarea înseamnă înscrierea datelor Utilizatorului-organizator/ofertant pe site prin completarea în întregime, cu date reale și corecte a formularului de înregistrare aflat pe site.

4.1.2. Prin înscrierea pe site-ul  www.licitatii-unpir.ro și înregistrarea ca participant la o licitație, Utilizatorul ofertant își exprimă acordul privind modul de comunicare și de organizare a licitației, precum și cu privire la încheierea actului juridic în situația în care va adjudeca bunurile, prin reproducerea datelor existente în format electronic.

4.1.3. Utilizatorul ofertant are obligația de a furniza date conforme la înregistrarea pe site și răspunde corect și complet pentru acuratețea datelor. 

4.1.4. Utilizarea prezentei platforme va face aplicabile prevederile art. 1186 Cod Civil, “Contractul se încheie în momentul şi în locul în care acceptarea ajunge la ofertant, chiar dacă acesta nu ia cunoștință de ea din motive care nu îi sunt imputabile. Stocarea informațiilor în format electronic și reproducerea acestora ulterior este opozabilă utilizatorilor”

4.1.5. Procesul-verbal de licitație generat automat de aplicație și având atașată semnătura electronică a practicianului în insolvență (utilizatorul organizator) este documentul electronic care constată existența acordului de voință realizată la momentul în care s-a ofertat prețul cel mai mare, iar timpul alocat pentru licitare a expirat astfel încât nu mai există posibilitatea licitării unui alt preț. Răspunderea integrală pentru conținutul procesului-verbal îi revine utilizatorului – organizator.

4.1.6. În această modalitate de organizare a licitației procesul-verbal de licitație se încheie/sau se poate considera încheiat la distanță între Utilizatorul/Utilizatorii ofertant/i și Utilizatorul organizator, în calitate de administrator/lichidator judiciar al debitorului aflat în insolvență. Un exemplar după procesul-verbal va fi comunicat automat de aplicație către utilizatorii ofertanți și Utilizatorul organizator. Utilizatorul organizator (practicianul în insolvență) va avea obligația de a transmite procesul-verbal de licitație cu semnătura sa electronică către utilizatorii ofertanți.

4.1.7. Ulterior, pe baza procesului-verbal de licitație, după achitarea întregului preț, se va proceda la întocmirea procesului-verbal de adjudecare. Procesul-verbal de adjudecare se va încheia între Utilizatorul-adjudecatar și Utilizatorul-organizator. Emiterea în forma materială a procesului-verbal de adjudecare poate valora în funcție de prevederile legale incidente dovada transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor adjudecate.

4.2. Desfășurarea licitațiilor:

O licitație este compusă din următoarele: 

4.2.1. Bunuri regăsite în oferta anunț depuse pe platforma electronică. 

4.2.2. Anunțul va cuprinde mențiuni clare cu privire la descrierea bunurilor supuse procedurii de licitație, proprietatea acestora, date privind livrarea, precum și alte informații referitoare la desfășurarea licitației, respectiv:

 • Prețul de pornire al licitației;
 • Pasul licitației;
 • Garanția de participare la licitație;
 • Numărul de participanți;
 • Termen de plată diferență (suma licitată din care se scade garanția de participare);
 • Mențiuni privind adjudecarea activului;
 • Mențiuni cu privire la TVA;
 • Mențiuni privind neplata prețului;
 • Mențiuni privind vânzarea bunului;
 • Mențiuni privind returnarea garanției de participare la licitație, participanților neadjudecatari;
 • Mențiuni privind procedura ulterioară desfășurării licitației;
 • Mențiuni privind momentul transferului dreptului de proprietate.

4.3. Verificarea condițiilor de participare și dreptul organizatorului:

4.3.1. Practicianul în insolvență/forma de organizarea a profesiei ca organizator al licitației este singura entitate răspunzătoare de parcurgerea tuturor etapelor conform legii insolvenței, precum și de obținerea acordurilor legale necesare pentru vânzarea la un anumit preț.

4.3.2. Utilizatorul organizator al licitației este cel care verifică respectarea condițiilor pentru înscrierea la licitație de către Utilizatorul ofertant, examinează şi acceptă participanții la licitația online, în conformitate cu prevederile regulamentului aprobat de creditori.

4.3.3. Utilizatorul organizator al licitației este cel care are rolul și capacitatea de a descalifica și a nu accepta înscrierea la licitație pentru ofertanții care nu îndeplinesc condițiile/prevederile regulamentului aprobat de creditori.

4.3.4. Prin utilizarea prezentului site, care are rolul de instrument în vederea desfășurării licitației, practicianul în insolvență nu este degrevat de toate responsabilitățile și formalitățile necesare conform legii insolvenței, cum ar fi: evaluarea bunurilor, aprobarea Regulamentului de către creditori, aprobarea prețului minim, etc. pentru care își asumă întreaga răspundere.

4.3.5. Instanța de judecată pe rolul căreia se afla cauza cu privire la bunurile debitorului care se valorifică în procedură este competentă să decidă în cazul oricărei dispute în legătura cu procedura de valorificare, respectiv cu privire la măsurile dispuse de către practician în vederea valorificării bunurilor aparținând debitoarei.

4.4. Acordul Utilizatorului ofertant

4.4.1 Acordul Utilizatorului ofertant ia naștere prin simpla Înregistrarea pe Site-ul web. Acordul cu utilizatorul nu poate fi transferat către nicio altă parte neparticipantă.

4.4.2. Administratorul site-ului confirmă Înregistrarea printr-un e-mail către Utilizator ofertant, la adresa de e-mail transmisă de către acesta din urmă. Ulterior, Utilizatorul ofertant trebuie să confirme această înregistrare și adresa de e-mail.

4.4.3. După ce obține accesul la Site-ul web, Utilizatorul ofertant este obligat să aibă un comportament decent și să nu aducă atingere Site-ului web sau altor utilizatori ai acestuia.

Utilizatorul ofertant este răspunzător pentru toate acțiunile întreprinse pe Site-ul web, după ce a obținut accesul prin intermediul parolei.

4.4.4. Utilizatorul ofertant garantează și răspunde de exactitatea și integralitatea Datelor  personale furnizate în timpul Înregistrării. Dacă detaliile personale sau juridice se modifică în orice moment, Utilizatorul ofertant este obligat să actualizeze datele din cadrul site-ului.

4.4.5. În plus față de acești Termeni și condiții generale de utilizare, Utilizatorul-organizator poate să declare că se aplică și Termenii și condițiile specifice ale Licitației online. Aplicarea  condițiilor specifice  trebuie să fie confirmat de către Utilizatorul ofertant înainte de Licitație. În cazul unor discrepanțe, ceea ce este stipulat în Termenii și condițiile specifice ale Licitației online va prevala asupra ceea ce este stipulat în Termenii și condițiile generale pentru Utilizatori. 

4.5. Acordul Utilizatorului organizator:

4.5.1. Acordul cu Utilizatorul organizator ia naștere prin Înregistrarea pe Site-ul web.

4.5.2. Acordul cu Utilizatorul organizator nu poate fi transferat către nicio altă parte.

4.5.3. Prin înregistrarea pe site, Utilizatorul organizator confirmă următoarele:

 1. a) cunoaște faptul că prezentul site este doar o platforma de vânzări;
 2. b) această platformă nu suplinește nici una dintre obligațiile legale pe care trebuie să le îndeplinească în calitate de administrator/lichidator judiciar pentru valorificare bunurilor;
 3. c) declară că a îndeplinit toate formalitățile și procedurile legale prevăzute de legea insolvenței pentru valorificare bunurilor și acceptă toate acordurile necesare în acest sens;
 4. d) se obligă să informeze ofertanții cu privire la toate detaliile necesare valorificării;
 5. d) întreaga responsabilitate pentru valorificare bunului îi revine.

4.5.4. Administratorul site-ului confirmă Înregistrarea printr-un e-mail către Utilizatorul organizator la adresa de e-mail transmisă de către acesta din urmă. Ulterior Utilizatorul organizator trebuie să confirme această înregistrare și adresa de e-mail.

După ce obține accesul la Site-ul web, Utilizatorul organizator este obligat să aibă un comportament decent și să nu aducă atingere Site-ului web sau altor utilizatori ai acestuia. Utilizatorul organizator este răspunzător pentru toate acțiunile întreprinse pe Site-ul web, după ce a obținut accesul prin intermediul parolei.

4.5.5. Utilizatorii garantează exactitatea și integralitatea Detaliilor personale furnizate în timpul Înregistrării. Dacă detaliile personale sau juridice se modifică în orice moment, Utilizatorul este obligat să actualizeze datele din cadrul site-ului.

 1. LICITAȚIA

5.1. Administratorul site-ului este cel care poate dispune operațiunile de anulare/suspendare și își rezervă dreptul de a anula o Licitație, de a înceta o Licitație mai devreme de momentul indicat pe Site-ul web sau de a o prelungi în cazul unei defecțiuni tehnice a Site-ului web, din cauza căreia acesta nu este complet accesibil și/sau este inaccesibil Utilizatorilor.

5.2. Prin Înregistrare, Utilizatorul declară că este familiarizat și că este de acord cu împrejurările speciale ale unei licitații pe internet și cu imperfecțiunile tehnice care pot apărea.

5.3. Administratorul site-ului nu își asumă nicio răspundere pentru orice fel de daune care pot apărea în orice fel, în mod direct sau indirect, inclusiv, dar fără limitare la daunele rezultate din utilizarea site-ului web, cu excepția cazului în care a existat o neglijență conștientă din partea licitatii-unpir.ro.

5.4. Utilizatorul organizator își rezervă dreptul de a refuza și/sau de a înceta în mod unilateral dreptul la Înregistrare.

5.5. Prin intermediul unei Înregistrări (unice), Utilizatorul acceptă Termenii și condițiile generale de utilizare pentru Utilizator de fiecare dacă când acesta se conectează pe Site-ul web, indiferent dacă depune sau nu oferte.

5.6. Odată depusă o ofertă aceasta nu poate fi retrasă fiind aplicabile regulile referitoare la retragerea intempestivă a ofertei.

5.7.  Bunurile  scoase la licitație nu beneficiază de garanție din  partea vânzătorului.

5.8. Ridicarea și transportul produselor, precum și orice alte costuri generate de valorificarea bunului sunt în sarcina adjudecatarului.

5.9. Ofertele sunt unice, în sensul în care participanții nu pot depune mai multe oferte identice.

5.10. Pentru ofertele depuse în ultimele 10 minute ale licitației se va aplica regula “timp suplimentar”, astfel încât contorul licitației se va reseta la 10 minute.

5.11. Participanții-utilizatorii ofertanți care nu confirmă înscrierea la licitație prin procesul de confirmare nu pot participa la licitație.

5.12. Adjudecatarul are obligația de a achita diferența de plată între suma ofertantă și garanția depusă, în termenul specificat în licitație, altfel garanția de participare este reținută cu titlul de despăgubire pentru revocarea intempestivă a ofertei și licitația se reia.

5.13. Toate plățile legate de licitație se fac în contul debitoarei aflate în insolvență pentru care se licitează bunul și în condițiile stabilite de Organizator.

5.14. Dovada acordului de voință se va face în conformitate cu prevederile art. 282 C. proc. civ. alin.(1), informațiile stocate în format electronic sunt protejate și conferă siguranță cu privire la conținutul acestora fiind opozabile utilizatorilor.

 1. SECURITATEA

6.1. Administratorul site-ului depune eforturi, conform cerințelor privind caracterul rezonabil, de a-și securiza sistemele împotriva pierderii Detaliilor personale și/sau împotriva oricărei forme de utilizare ilegală și implementează măsurile tehnice și organizatorice corespunzătoare, ținând cont de starea tehnologiei, de costurile implementării și de scopurile prelucrării.

6.2. Cu toate acestea, Administratorul site-ului nu poartă răspunderea pentru pierderea datelor, deteriorarea fișierelor, accesul ilegal la computere sau la fișiere, răspândirea virușilor prin intermediul Site-ului web sau a altor programe sau fișiere ilegale sau orice altă consecință a utilizării Site-ului web.

 1. RETURNAREA PRODUSELOR

Returnarea produselor nu este posibilă, adjudecarea realizându-se după principiul “Văzut și plăcut”.

 1. FORȚA MAJORĂ

8.1. Nici una dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră.

8.2. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

8.3. Termenii și condițiile de listare a produselor pe site-ul www.licitatii-unpir.ro pot fi modificate de către conducerea UNPIR prin administratorul site-ului.

8.4. Termenii de utilizare consemnați în prezentul document își produc efecte juridice începând cu data de 17.11.2020.