AUTOTURISM PEUGEOT 206 B40TYL, anul de fabricatie 2008, la pretul de 7.854,00 lei, redus cu 50% fata de valoarea evaluata

UNAUTO-657
10.01.2022, 02:27
31.01.2022, 14:00
31.01.2022, 15:00
Hover on image to enlarge
Licitația va începe în
Pret pornire : 7,854.00 Lei
Pas licitatie : 78.54 Lei
Garanție participare : 785.40 Lei
Participanți: 0

Pentru a putea participa la licitatii este necesara inscrierea pe site si aprobarea din partea practicianului.
str. Veteranilor, nr. 10, bl. C2, sc. 1, et. 6, ap. 25, sector 6, Bucuresti, 10

Documente

Publicatia de vanzare (Publicatie1_de_Vanzare1-13.08.2021-MOBIL.pdf, 215 Kb) [Descărcare]

Regulament de vanzare (Regulament1_de_Vanzare_Tilib-Faliment-Bunuri_Mobile-13.08.2021-NOU.pdf, 252 Kb) [Descărcare]

Raport de evaluare (Raport_evaluare_SC_TILIB_SA_-_bunuri_mobile.pdf, 1,742 Kb) [Descărcare]

Info

Judet:
Bucuresti
An fabricatie:
2008
Combustibil:
Benzina
Bunul se poate viziona:

Proprietar

Denumire proprietar:
TILIB SA
CUI:
2780581
ONRC:
J40/29697/1992
Dosar insolvență:
7377/3/2014

Descriere

CI Săvoiu Iulian, în calitate de lichidator al SC TILIB SA, organizeaza 10 licitatii publice saptamanale cu strigare, in fiecare zi de luni, ora 14.00, incepand cu 10.01.2022, pentru vanzarea unui AUTOTURISM PEUGEOT 206 B40TYL, la pretul de 7.854,00 lei, redus cu 50% fata de valoarea evaluata, anul de fabricatie 2008, la bord sunt inregistrati un nr. de 58.000 km.
Caietul de sarcini este de 1000 lei + Tva.
Licitatiile se tin la sediul lichidatorului din București, str. Veteranilor, nr. 10, bl. C2, sc.1, et.6, ap. 25, sector 6, garantia de participare la licitatie 10% din pretul de pornire si se achita in contul IBAN: RO46BREL0002001558220100 deschis la Libra Bank Magheru, pe numele SC TILIB SA, CUI 2780581.

Termen de plată diferență:
3
Mențiuni privind adjudecarea activului:
Adjudecarea bunului se realizează dupa principiul "VĂZUT ȘI PLĂCUT", adjudecatarul cunoscând starea tehnica a imobilului, și fără asigurarea din partea lichidatorului judiciar asupra eventualelor vicii ascunse ori a evicțiunii.
Mențiuni cu privire la TVA:
Conform caietului de sarcini
Mențiuni privind neplata prețului:
Neplata prețului în termenul stabilit conduce la anularea licitației, cu pierderea garanției de participare la licitație.
Mențiuni privind vânzarea bunului:
Bunul se dobândeste liber de orice sarcini, precum privilegii, ipoteci, gajuri sau drepturi de retenție, sechestre de orice fel conform art.53 din Legea nr.85/2006.
Mențiuni privind returnarea garanției de participare la licitație:
Cu condiția returnării prezentului proces verbal de licitație, semnat în forma agreată, ofertanților neadjudecatari li se vor întocmi în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data organizării licitației, ordinele de plată pentru rambursarea sumelor depuse ca garanție.
Mențiuni privind procedura ulterioară desfășurării licitației:
La data încasării preţului pentru bunul licitat, lichidatorul judiciar si adjudecatarul licitaţiei vor încheia Procesul Verbal de Adjudecare in conformitate cu prevederile art. 120 alin. (2) din Legea nr. 85/2006, la prețul pentru care a fost adjudecat bunul, precizând TVA - ul aferent acestuia.
Mențiuni privind momentul transferului dreptului de proprietate:
În termen de 30 de zile de la data încheierii procesului verbal de adjudecare, se va intocmi contract de vânzare în formă autentică. Transferul dreptului de proprietate se realizează la data semnării contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică.
Alte mențiuni: