Ford Mondeo din anul 2003 avand 162.206 Km, pret pornire licitatie redus cu 25%

UNAUTO-539
02.09.2021, 13:03
20.12.2021, 14:00
20.12.2021, 15:00
Hover on image to enlarge
Licitația va începe în
Pret pornire : 8,518.38 Lei
Pas licitatie : 170.37 Lei
Garanție participare : 851.83 Lei
Participanți: 0

Pentru a putea participa la licitatii este necesara inscrierea pe site si aprobarea din partea practicianului.
str. Veteranilor, nr. 10, bl. C2, sc. 1, et. 6, ap. 25, sector 6, Bucuresti, 10

Documente

Publicatia de vanzare (62.Publicatie1_de_Vanzare_Noua-2021.pdf, 198 Kb) [Descărcare]

Regulament de vanzare (Regulament1_de_Vanzare_-_NOU-_FK_-_05.11.2020.pdf, 276 Kb) [Descărcare]

Raport de evaluare (RapEval.pdf, 140 Kb) [Descărcare]

Carte Masina + Talon (Scanare-DocumenteMasina.pdf, 1,180 Kb) [Descărcare]

Info

Judet:
Bucuresti
An fabricatie:
2003
Combustibil:
Benzina
Bunul se poate viziona:

Proprietar

Denumire proprietar:
FK TOTAL TRAVEL TRANS SRL
CUI:
26913316
ONRC:
J40/4882/2010
Dosar insolvență:
23235/3/2018

Descriere

CI Săvoiu Iulian in calitate de lichidator judiciar al debitoarei FK TOTAL TRAVEL TRANS SRL, organizeaza 5 licitatii publice cu strigare in fiecare zi de luni, incepand cu data de 20.12.2021, ora 14, in Bucuresti, str. Veteranilor, nr. 10, bl. C2, sc. 1, et. 6, ap. 25, sector 6, in vederea vanzarii unui autoturism Ford Mondeo din anul 2003, avand 162.206 KM pe benzina, evaluat la pretul de 9.544,40 lei + TVA, la pretul de pornire al licitatiei diminuat cu 25% fata de valoarea evaluata, respectiv de 8.518,38 lei(TVA inclus). Garantia de participare 10%, pasul de licitatie 2%. Relatii la tel. 0730.024.551 sau prin e-mail: [email protected]

Termen de plată diferență:
3
Mențiuni privind adjudecarea activului:
Adjudecarea bunului se realizează dupa principiul "VĂZUT ȘI PLĂCUT", adjudecatarul cunoscând starea tehnica a imobilului, și fără asigurarea din partea lichidatorului judiciar asupra eventualelor vicii ascunse ori a evicțiunii.
Mențiuni cu privire la TVA:
Conform caietului de sarcini
Mențiuni privind neplata prețului:
Neplata prețului în termenul stabilit conduce la anularea licitației, cu pierderea garanției de participare la licitație.
Mențiuni privind vânzarea bunului:
Bunul se dobândeste liber de orice sarcini, precum privilegii, ipoteci, gajuri sau drepturi de retenție, sechestre de orice fel conform art.53 din Legea nr.85/2006.
Mențiuni privind returnarea garanției de participare la licitație:
Cu condiția returnării prezentului proces verbal de licitație, semnat în forma agreată, ofertanților neadjudecatari li se vor întocmi în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data organizării licitației, ordinele de plată pentru rambursarea sumelor depuse ca garanție.
Mențiuni privind procedura ulterioară desfășurării licitației:
La data încasării preţului pentru bunul licitat, lichidatorul judiciar si adjudecatarul licitaţiei vor încheia Procesul Verbal de Adjudecare in conformitate cu prevederile art. 120 alin. (2) din Legea nr. 85/2006, la prețul pentru care a fost adjudecat bunul, precizând TVA - ul aferent acestuia.
Mențiuni privind momentul transferului dreptului de proprietate:
În termen de 30 de zile de la data încheierii procesului verbal de adjudecare, se va intocmi contract de vânzare în formă autentică. Transferul dreptului de proprietate se realizează la data semnării contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică.
Alte mențiuni: