Anunț vânzare apartament - Micle Daniel

UNAP-1739
10.11.2023, 13:25
08.12.2023, 14:00
08.12.2023, 14:30
Hover on image to enlarge
Licitația va începe în
Pret pornire : 32,736.00 Lei
Pas licitatie : 3,273.60 Lei
Garanție participare : 3,273.60 Lei
Participanți: 0

Pentru a putea participa la licitatii este necesara inscrierea pe site si aprobarea din partea practicianului.
str. Septimiu Albini, 115, Cluj-Napoca, 14

www.ddgi.ro

Descriere

*Precizăm că prețul este în EURO.

Subscrisa, DDG INSOLVENCY I.P.U.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini, nr. 115, jud. Cluj, C.I.F. RO27987796, membru U.N.P.I.R. Filiala Cluj, nr. matricol 2A0522, în calitate de lichidator judiciar al debitorului MICLE DANIEL-IONEL, domiciliat în municipiul Cluj-Napoca, str. Tatra, nr. 16, ap. 2, jud. Cluj, desemnat în această calitate prin Încheierea civilă pronunțată în ședința camerei de consiliu din data de 05.02.2014 de către Tribunalul Specializat Cluj în dosarul cu nr. 3499/1285/2011,

organizează licitație publică cu strigare în vederea vânzării următorului bun imobil al debitorului pornind de la prețul din tabelul de mai jos:

NR. AP.

BLOC

ADRESA POŞTALĂ

CARTEA FUNCIARĂ

NR. CAD.

SUPRAFAŢA

UTILĂ (mp)

VALOAREA DE PIAȚĂ

VALOAREA DE PIAȚĂ REDUSĂ 

AP. 2

C2B

com. Baciu, str. Uliului, nr. 7

50370-C1-U2 Baciu

50370-C1-U2

40,86

 

40.920 EURO

 

 32.736 EURO

 

Menționăm faptul că, imobilul supus valorificării se compune din: 1 living, 1 cameră, 1 bucătărie, 1 baie, 1 hol, balcon în suprafață de 4,49 mp., cu suprafața utilă de 40,86 mp.; teren în folosință de 19,62/896-a parte, cote părți comune de 2,19/100–a parte, acestea reprezentând: acoperiș, alte spații comune, casa scării, holuri.

 

Prima licitație va avea loc în data de 24.11.2023, ora 14:00, la sediul DDG Insolvency I.P.U.R.L. din Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini, nr. 115, jud. Cluj. În caz de neadjudecare licitația se repetă în data de 01.12.2023, 08.12.2023, 15.12.2023, 22.12.2023, 29.12.2023, 05.01.2024, 12.01.2024, în aceleași condiții și la aceeași oră.

 

  • Pasul de licitație va fi de 10% din prețul de pornire.
  • Caietul de sarcini în vederea participării la licitație va fi întocmit de către lichidatorul judiciar în concordanță cu uzanțele în materie, va conține regulamentul de participare la licitație și se va valorifica de către debitorul Micle Daniel-Ionel, la prețul de 500 lei + TVA.
  • Garanția de participare la licitație va fi de 10% din prețul de pornire.
  • La preț egal, va fi declarat adjudecatar licitatorul care se va angaja să achite întregul preț în termenul cel mai scurt.
  • Garanția de participare la licitație va fi dedusă din prețul bunurilor pentru adjudecatar și va fi restituită celorlalți participanți la licitație.
  • Termenul de plată al prețului va fi de 5 zile lucrătoare de la momentul adjudecării.


Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0763-478 619.

Licitațiilor vor putea fi organizate și online. Pentru aceasta, persoanele interesate să participe la licitația online, au obligația să anunțe lichidatorul judiciar despre acest lucuru, cu minim 48 ore anterior datei fixate pentru licitație. 

Astfel, ulterior achitării garanției de 10% din valoarea bunului/pachetului și a achitării contravalorii caietului de sarcini, lichidatorul judiciar va organiza licitația publică pentru bunul individual/ pachetul solicitat, pe platforma www.licitatii-unpir.ro.


Termen de plată diferență:
5
Mențiuni privind adjudecarea activului:
Adjudecarea bunului se realizează dupa principiul "VĂZUT ȘI PLĂCUT", adjudecatarul cunoscând starea tehnica a imobilului, și fără asigurarea din partea lichidatorului judiciar asupra eventualelor vicii ascunse ori a evicțiunii.
Mențiuni cu privire la TVA:
Prețul apartamentului este de 32.736 EURO, valoare la care nu se va adăuga TVA.
Mențiuni privind neplata prețului:
Neplata prețului în termenul stabilit conduce la anularea licitației, cu pierderea garanției de participare la licitație.
Mențiuni privind vânzarea bunului:
Bunul se dobândeste liber de orice sarcini, precum privilegii, ipoteci, gajuri sau drepturi de retenție, sechestre de orice fel conform art.91 alin. (1) din Legea nr.85/2014.
Mențiuni privind returnarea garanției de participare la licitație:
Garanția de participare la licitație va fi dedusă din prețul bunurilor pentru care participantul a fost declarat adjudecatar și va fi restituită persoanelor care nu au fost declarate adjudecatari.
Mențiuni privind procedura ulterioară desfășurării licitației:
La data încasării preţului pentru bunul licitat, lichidatorul judiciar si adjudecatarul licitaţiei vor încheia Procesul Verbal de Adjudecare in conformitate cu prevederile art. 158 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, la prețul pentru care a fost adjudecat bunul.
Mențiuni privind momentul transferului dreptului de proprietate:
În termen de 30 de zile de la data încheierii procesului verbal de adjudecare, se va intocmi contract de vânzare în formă autentică. Transferul dreptului de proprietate se realizează la data semnării contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică.
Alte mențiuni: