Anunț vânzare apartament - Micle Daniel

UNAP-1739
10.11.2023, 13:25
Hover on image to enlarge
in stoc
32,736.00 Lei
Licitatia nu a fost programata
str. Septimiu Albini, 115, Cluj-Napoca, 14

www.ddgi.ro

Descriere

*Precizăm că prețul este în EURO.

Subscrisa, DDG INSOLVENCY I.P.U.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini, nr. 115, jud. Cluj, C.I.F. RO27987796, membru U.N.P.I.R. Filiala Cluj, nr. matricol 2A0522, în calitate de lichidator judiciar al debitorului MICLE DANIEL-IONEL, domiciliat în municipiul Cluj-Napoca, str. Tatra, nr. 16, ap. 2, jud. Cluj, desemnat în această calitate prin Încheierea civilă pronunțată în ședința camerei de consiliu din data de 05.02.2014 de către Tribunalul Specializat Cluj în dosarul cu nr. 3499/1285/2011,

organizează licitație publică cu strigare în vederea vânzării următorului bun imobil al debitorului pornind de la prețul din tabelul de mai jos:

NR. AP.

BLOC

ADRESA POŞTALĂ

CARTEA FUNCIARĂ

NR. CAD.

SUPRAFAŢA

UTILĂ (mp)

VALOAREA DE PIAȚĂ

VALOAREA DE PIAȚĂ REDUSĂ 

AP. 2

C2B

com. Baciu, str. Uliului, nr. 7

50370-C1-U2 Baciu

50370-C1-U2

40,86

 

40.920 EURO

 

 32.736 EURO

 

Menționăm faptul că, imobilul supus valorificării se compune din: 1 living, 1 cameră, 1 bucătărie, 1 baie, 1 hol, balcon în suprafață de 4,49 mp., cu suprafața utilă de 40,86 mp.; teren în folosință de 19,62/896-a parte, cote părți comune de 2,19/100–a parte, acestea reprezentând: acoperiș, alte spații comune, casa scării, holuri.

 

Prima licitație va avea loc în data de 24.11.2023, ora 14:00, la sediul DDG Insolvency I.P.U.R.L. din Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini, nr. 115, jud. Cluj. În caz de neadjudecare licitația se repetă în data de 01.12.2023, 08.12.2023, 15.12.2023, 22.12.2023, 29.12.2023, 05.01.2024, 12.01.2024, în aceleași condiții și la aceeași oră.

 

  • Pasul de licitație va fi de 10% din prețul de pornire.
  • Caietul de sarcini în vederea participării la licitație va fi întocmit de către lichidatorul judiciar în concordanță cu uzanțele în materie, va conține regulamentul de participare la licitație și se va valorifica de către debitorul Micle Daniel-Ionel, la prețul de 500 lei + TVA.
  • Garanția de participare la licitație va fi de 10% din prețul de pornire.
  • La preț egal, va fi declarat adjudecatar licitatorul care se va angaja să achite întregul preț în termenul cel mai scurt.
  • Garanția de participare la licitație va fi dedusă din prețul bunurilor pentru adjudecatar și va fi restituită celorlalți participanți la licitație.
  • Termenul de plată al prețului va fi de 5 zile lucrătoare de la momentul adjudecării.


Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0763-478 619.

Licitațiilor vor putea fi organizate și online. Pentru aceasta, persoanele interesate să participe la licitația online, au obligația să anunțe lichidatorul judiciar despre acest lucuru, cu minim 48 ore anterior datei fixate pentru licitație. 

Astfel, ulterior achitării garanției de 10% din valoarea bunului/pachetului și a achitării contravalorii caietului de sarcini, lichidatorul judiciar va organiza licitația publică pentru bunul individual/ pachetul solicitat, pe platforma www.licitatii-unpir.ro.