Apartament de 2 camere plus garaj, la Unirii, in spate la Sitraco Center

UNAP-1882
29.02.2024, 15:28
15.07.2024, 14:00
15.07.2024, 14:30
Hover on image to enlarge
Licitația va începe în
Pret pornire : 1,182,622.00 Lei
Pas licitatie : 11,826.22 Lei
Garanție participare : 118,262.20 Lei
Participanți: 0

Pentru a putea participa la licitatii este necesara inscrierea pe site si aprobarea din partea practicianului.
str. Veteranilor, nr. 10, bl. C2, sc. 1, et. 6, ap. 25, sector 6, Bucuresti, 10

Documente

Publicatia de vanzare (Publicatie1_de_Vanzare1-29.02.2024-Ap.pdf, 201 Kb) [Descărcare]

Regulament de vanzare (Regulament1_de_Vanzare-29.02.2024-Phoenix-NOU-PV9.pdf, 234 Kb) [Descărcare]

Raport de evaluare (2022_Raport_Ap_3_-_PHOENIX_IMOB_INVEST.pdf, 3,882 Kb) [Descărcare]

Info

Judet:
Bucuresti
Localitate:
Bucuresti
Suprafata utila (mp):
98
Bunul se poate viziona:
Suprafata teren(mp):
524
An constructie:
2006
Camere:
2

Proprietar

Denumire proprietar:
SC PHOENIX IMOB INVEST SRL
CUI:
16735890
ONRC:
J40/14278/2004
Dosar insolvență:
37696/3/2021

Descriere

CII Săvoiu Iulian în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC PHOENIX IMOB INVEST SRL, CUI 16735890, in dosarul nr. 37696/3/2021, Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a Civila, anunță conform procesului verbal al adunării creditorilor nr. 9, organizarea a 20(douăzeci) de ședinte de licitatii publice săptămânale, on-line pe site-ul www.licitatii-unpir.ro, toate începând cu ora 14.00, la prețul de pornire al licitațiilor de 200.000 EURO + TVA, plătibil în lei la cursul BNR din ziua plății garanției de participare la licitație, în vederea valorificării bunurilor imobile ale debitoarei formate din: apartament situat ultracentral, la Unirii, în Bucuresti, str. Oitelor nr. 7, et. 1, sector 4, avand nr cadastral si de CF: 200893-C1-U6, compus din 2(doua) camere si dependinte(bucătărie, hol, grup sanitar si terasă de 6,51 mp), in suprafata utila de 74,93 mp si suprafata construita de 97,94 mp, din cota indiviză de 5,10% din spatiile comune etaj 1 – etaj 5 si din cota indiviza de 19,92 mp teren aferent din terenul în suprafată totală de 524 mp, plus cota indiviză de 5,10% din lotul cu nr. cadastral 200893-C1-U36 format din spatii tehnice comune aflate in proprietate comuna(camera centrala, TEG, URF, hidrofor si spatiu acces). Tot în același preț se vinde si Garajul nr. 11 situat la subsol, având numar cadastral și de CF: 200893-C1- U57, în suprafață de 15,16 mp.
Prima ședință de licitație publică cu prețul de pornire al licitației de 200.000 EURO + TVA, organizată on-line pe site-ul, www.licitatii-unpir.ro, se va ține în data de 11.03.2024, ora 14.00. În situația în care bunurile imobile nu vor fi valorificate la prima ședință de licitație publică, se vor organiza în continuare, on-line pe site-ul www.licitatii-unpir.ro, alte 19(nouăsprezece) ședințe săptămânale de licitații publice, toate începând cu ora 14.00, l.a același preț de pornire al licitațiilor de 200.000 EURO + TVA, programate în următoarele date: 18.03.2024; 25.03.2024; 01.04.2024; 08.04.2024; 15.04.2024; 22.04.2024; 29.04.2024; 06.05.2024; 13.05.2024; 20.05.2024; 27.05.2024; 03.06.2024; 10.06.2024; 17.06.2024; 24.06.2024; 01.07.2024; 08.07.2024; 15.07.2024 și 22.07.2024.
Relatii suplimentare la tel. 0730.024.551 sau prin e-mail: [email protected]

Termen de plată diferență:
30
Mențiuni privind adjudecarea activului:
Adjudecarea bunului se realizează dupa principiul "VĂZUT ȘI PLĂCUT", adjudecatarul cunoscând starea tehnica a imobilului, și fără asigurarea din partea lichidatorului judiciar asupra eventualelor vicii ascunse ori a evicțiunii.
Mențiuni cu privire la TVA:
Conform caietului de sarcini
Mențiuni privind neplata prețului:
Neplata prețului în termenul stabilit conduce la anularea licitației, cu pierderea garanției de participare la licitație.
Mențiuni privind vânzarea bunului:
Bunul se dobândeste liber de orice sarcini, precum privilegii, ipoteci, gajuri sau drepturi de retenție, sechestre de orice fel conform art.53 din Legea nr.85/2006.
Mențiuni privind returnarea garanției de participare la licitație:
Cu condiția returnării prezentului proces verbal de licitație, semnat în forma agreată, ofertanților neadjudecatari li se vor întocmi în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data organizării licitației, ordinele de plată pentru rambursarea sumelor depuse ca garanție.
Mențiuni privind procedura ulterioară desfășurării licitației:
La data încasării preţului pentru bunul licitat, lichidatorul judiciar si adjudecatarul licitaţiei vor încheia Procesul Verbal de Adjudecare in conformitate cu prevederile art. 120 alin. (2) din Legea nr. 85/2006, la prețul pentru care a fost adjudecat bunul, precizând TVA - ul aferent acestuia.
Mențiuni privind momentul transferului dreptului de proprietate:
În termen de 30 de zile de la data încheierii procesului verbal de adjudecare, se va intocmi contract de vânzare în formă autentică. Transferul dreptului de proprietate se realizează la data semnării contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică.
Alte mențiuni: