Anunț vânzare bun imobil teren și construcție Mioriței 14

UNTRCD-2079
04.06.2024, 16:35
26.06.2024, 14:00
26.06.2024, 14:30
Licitația va începe în
Pret pornire : 129,000.00 Lei
Pas licitatie : 6,450.00 Lei
Garanție participare : 12,900.00 Lei
Participanți: 0

Pentru a putea participa la licitatii este necesara inscrierea pe site si aprobarea din partea practicianului.
str. Septimiu Albini, 115, Cluj-Napoca, 14

www.ddgi.ro

Descriere

Subscrisa, DDG INSOLVENCY I.P.U.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini, nr. 115, jud. Cluj, CIF RO27987796, nr. matricol: 2A0522, tel. 0763478619, e-mail: [email protected], prin practician în insolvență Godorogea Daniel-Lucian, în calitate de lichidator judiciar al societății REGELE MAROCANILOR S.R.L., cu sediul social în Vișeu de Sus, str. 1 Mai, nr. 77, jud. Maramureș, CUI: 3825312, J24/664/1993, desemnat în această calitate în baza Încheierii civile nr. 763/2022 pronunțată de către Tribunalul Maramures-Sectia a II-a Civila de Contencios Administrativ si Fiscal, la data de 29.06.2022, în dosar nr. 2024/100/2017,

organizează licitație publică cu strigare în vederea vânzării următorului bun imobil al debitorului pornind de la prețul de mai jos:

  • Teren și construcții situate în Vișeu de Sus, Str. Mioriței nr. 14, jud. Maramureș, cod poștal 435700, constând în:

- teren în suprafață totală de 1605 mp;

- construcții aferente CF 50140:

- hală industrială în suprafață de 315 mp, având nr. cad. 50140-C1;

- atelier auto în suprafață de 83 mp, având nr. cad. 50140-C2;

Prețul de pornire va fi în cuantum de 129.000 EURO

din care valoarea terenului este de Teren - 33.700 EURO

Precizăm faptul că la prețul menționat pentru bunul imobil identificat mai sus, se va adaugă TVA. Totodată, din perspectiva regimului de TVA , bunul imobil va putea fi facturat în regim de TVA cu taxare inversă, în funcție de regimul de TVA aplicabil cumpărătorului.     

Prima licitație va avea loc în data de 19.06.2024, ora 14:00, la sediul DDG Insolvency I.P.U.R.L. din Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini, nr. 115, jud. Cluj. În caz de neadjudecare licitația se repetă în data de 26.06.2024, 10.07.2024, 24.07.2024, 07.08.2024, 21.08.2024, 11.09.2024, 25.09.2024, 09.10.2024 și 23.10.2024 în aceleași condiții și la aceeași oră.

În caz de adjudecare, lichidatorul judiciar va emite factură fiscală pentru contravaloarea bunului imobil adjudecat. Prețul bunului imobil va fi convertit în lei la cursul BNR de la momentul emiterii facturii fiscale către adjudecatar.

  • Pasul de licitație va fi de 5% din prețul de pornire.
  • Caietul de sarcini în vederea participării la licitație va fi întocmit de către lichidatorul judiciar în concordanță cu uzanțele în materie, va conține regulamentul de participare la licitație și se va valorifica de către practicianul în insolvență, la prețul de 250 lei + TVA.
  • Garanția de participare la licitație va fi de 10% din prețul de pornire.
  • La preț egal, va fi declarat adjudecatar licitatorul care se va angaja să achite întregul preț în termenul cel mai scurt.
  • Garanția de participare la licitație va fi dedusă din prețul bunurilor pentru adjudecatar și va fi restituită celorlalți participanți la licitație.
  • Termenul de plată al prețului va fi de 30 zile calendaristice de la momentul adjudecării. În situația în care adjudecatarul nu va achita diferența de preț în termenul de 30 de zile indicat anterior, acesta va pierde contravaloarea garanției de participare și nu va mai putea participa la licitațiile viitoare. 

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0763-478 619.

Termen de plată diferență:
30
Mențiuni privind adjudecarea activului:
Adjudecarea bunului se realizează dupa principiul "VĂZUT ȘI PLĂCUT", adjudecatarul cunoscând starea tehnica a imobilului, și fără asigurarea din partea lichidatorului judiciar asupra eventualelor vicii ascunse ori a evicțiunii.
Mențiuni cu privire la TVA:
Precizăm faptul că la prețul menționat pentru bunul imobil identificat mai sus, nu se va adaugă TVA, bunul fiind scutit de TVA.
Mențiuni privind neplata prețului:
Cel care nu achită diferența de preț va pierde contravaloarea garanției de participare și nu va mai putea participa la licitațiile viitoare
Mențiuni privind vânzarea bunului:
Bunul se dobândeste liber de orice sarcini, precum privilegii, ipoteci, gajuri sau drepturi de retenție, sechestre de orice fel conform art.91 alin. (1) din Legea nr.85/2014.
Mențiuni privind returnarea garanției de participare la licitație:
Garanția de participare la licitație va fi dedusă din prețul bunurilor pentru adjudecatar și va fi restituită celorlalți participanți la licitație
Mențiuni privind procedura ulterioară desfășurării licitației:
La data ședinței de licitație, lichidatorul judiciar si adjudecatarul licitaţiei vor încheia Procesul Verbal de Adjudecare in conformitate cu prevederile art. 158 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, la prețul pentru care a fost adjudecat bunul, precizând TVA - ul aferent acestuia.
Mențiuni privind momentul transferului dreptului de proprietate:
Ulterior încheierii procesului verbal de adjudecare, se va intocmi contractul de vânzare în formă autentică. Transferul dreptului de proprietate se realizează la data semnării contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică.
Alte mențiuni: