Casa de 170 mp + Teren de 1586 mp langa Pitesti de vanzare

UNTRCD-561
09.10.2021, 22:50
22.10.2021, 14:00
22.10.2021, 15:00
Hover on image to enlarge
Licitația va începe în
Pret pornire : 217,773.00 Lei
Pas licitatie : 4,355.46 Lei
Garanție participare : 2,177.73 Lei
Participanți: 0

Pentru a putea participa la licitatii este necesara inscrierea pe site si aprobarea din partea practicianului.
str. Veteranilor, nr. 10, bl. C2, sc. 1, et. 6, ap. 25, sector 6, Bucuresti, 10

Documente

Publicatia de vanzare (Publicatie1_de_Vanzare1-08.10.2021-Casa.pdf, 211 Kb) [Descărcare]

Regulament de vanzare (Regulament1_de_Vanzare_DNN-NOU-28.09.2021-Casa.pdf, 252 Kb) [Descărcare]

Extras de CF (Extras_Informare_Casa.Darmanesti.pdf, 112 Kb) [Descărcare]

Raport de evaluare (Raport_de_evaluare-Casa_de_Locuit.pdf, 1,141 Kb) [Descărcare]

Info

Judet:
Arges
Localitate:
Darmanesti
Suprafata utila (mp):
170
Bunul se poate viziona:
Suprafata teren(mp):
1586
An constructie:
1997

Proprietar

Denumire proprietar:
DNN TEAM CONSULTING SRL
CUI:
14995843
ONRC:
J03/2063/2007
Dosar insolvență:
390/1259/2014

Descriere

CI Săvoiu Iulian, în calitate de lichidator al DNN TEAM CONSULTING SRL, organizeaza 3 sedinte de licitatii publice saptamanale, in fiecare zi de vineri, ora 14.00, incepand cu 15.10.2021, pentru vanzarea unei case de locuit situata in Darmanesti, str. Principala, nr. 281, jud. Arges, inscrisa in CF nr. 80607, nr cadastral 223/1 si 223/1-C1, evaluata la 217.773 lei.
Se vor organiza 3 licitatii cu 100% din valoarea evaluata.
Licitatiile se organizeaza on-line pe site-ul www.licitatii-unpir.ro, garantia de participare la licitatie 10% din pretul de pornire, se achita in contul IBAN: RO13BREL0002002859650100 deschis la Libra Bank Magheru, pe numele SC DNN TEAM CONSULTING SRL, CUI RO14995843.
Relatii suplimentare la tel 0730024551 sau e-mail [email protected]

Termen de plată diferență:
30
Mențiuni privind adjudecarea activului:
Adjudecarea bunului se realizează dupa principiul "VĂZUT ȘI PLĂCUT", adjudecatarul cunoscând starea tehnica a imobilului, și fără asigurarea din partea lichidatorului judiciar asupra eventualelor vicii ascunse ori a evicțiunii.
Mențiuni cu privire la TVA:
Conform caietului de sarcini
Mențiuni privind neplata prețului:
Neplata prețului în termenul stabilit conduce la anularea licitației, cu pierderea garanției de participare la licitație.
Mențiuni privind vânzarea bunului:
Bunul se dobândeste liber de orice sarcini, precum privilegii, ipoteci, gajuri sau drepturi de retenție, sechestre de orice fel conform art.53 din Legea nr.85/2006.
Mențiuni privind returnarea garanției de participare la licitație:
Cu condiția returnării prezentului proces verbal de licitație, semnat în forma agreată, ofertanților neadjudecatari li se vor întocmi în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data organizării licitației, ordinele de plată pentru rambursarea sumelor depuse ca garanție.
Mențiuni privind procedura ulterioară desfășurării licitației:
La data încasării preţului pentru bunul licitat, lichidatorul judiciar si adjudecatarul licitaţiei vor încheia Procesul Verbal de Adjudecare in conformitate cu prevederile art. 120 alin. (2) din Legea nr. 85/2006, la prețul pentru care a fost adjudecat bunul, precizând TVA - ul aferent acestuia.
Mențiuni privind momentul transferului dreptului de proprietate:
În termen de 30 de zile de la data încheierii procesului verbal de adjudecare, se va intocmi contract de vânzare în formă autentică. Transferul dreptului de proprietate se realizează la data semnării contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică.
Alte mențiuni: