Cladire P+M cu teren de 267mp situata in Floresti-Stoenesti, Jud. Giurgiu

UNTRCD-427
08.06.2021, 01:28
25.06.2021, 14:00
25.06.2021, 15:00
Hover on image to enlarge
Licitația va începe în
Pret pornire : 265,663.00 Lei
Pas licitatie : 2,656.63 Lei
Garanție participare : 26,566.30 Lei
Participanți: 0

Pentru a putea participa la licitatii este necesara inscrierea pe site si aprobarea din partea practicianului.
str. Veteranilor, nr. 10, bl. C2, sc. 1, et. 6, ap. 25, sector 6, Bucuresti, 10

Documente

Publicatia de vanzare (60.Publicatie1_Noua_de_Vanzare-07.06.2021.pdf, 210 Kb) [Descărcare]

Regulament de vanzare (Regulament1_de_Vanzare_NOU-2021_Randi.pdf, 286 Kb) [Descărcare]

Raport de evaluare (Raport_evaluare,_Floresti_-_2021,_final.pdf, 12,894 Kb) [Descărcare]

Info

Judet:
Giurgiu
Localitate:
Floresti-Stoenesti
Suprafata utila (mp):
452
Bunul se poate viziona:
Suprafata teren(mp):
267
An constructie:
2007

Proprietar

Denumire proprietar:
RANDI GENERAL CONSTRUCT SRL
CUI:
28312630
ONRC:
J52/206/2011
Dosar insolvență:
1970/122/2018

Descriere

CII Săvoiu Iulian, în calitate de lichidator judiciar al debitorului RANDI GENERAL CONSTRUCT SRL, organizează săptămânal 30(treizeci) de sedinte de licitații publice on-line pe site-ul www.licitatii-unpir.ro, in fiecare zi de vineri, la aceeasi ora 14, dupa cum urmeaza:
- 10 sedinte cu pret de pornire 100% din valoarea evaluata, in zilele de: 25.06.2021; 02.07.2021; 09.07.2021; 16.07.2021; 23.07.2021; 30.07.2021; 06.08.2021; 13.08.2021; 20.08.2021 si 27.08.2021.
- Pentru bunurile nevandute, inca 10 sedinte cu pret de pornire 90% din valoarea evaluata, in zilele de: 03.09.2021; 10.09.2021; 17.09.2021; 24.09.2021; 01.10.2021; 08.10.2021; 15.10.2021; 22.10.2021; 29.10.2021 si 05.11.2021.
- Pentru bunurile nevandute, inca 10 sedinte cu pret de pornire 80% din valoarea evaluata, in zilele de: 12.11.2021; 19.11.2021; 26.11.2021; 03.12.2021; 10.12.2021; 17.12.2021; 24.12.2021; 31.12.2021; 07.01.2022 si 14.01.2022.
In vederea vânzarii unui teren intravilan curti constructii, cu suprafata de 267 mp, avand numarul cadastral 612, inscris in CF nr. 480/N – Floresti Stoenesti, plus constructia edificata pe acesta formata din bar + magazin mixt + birouri, cu regim de inaltime P+M, cu suprafata construita la sol de 226 mp si suprafata construita desfasurata de 452 mp, suprafata utila fiind de 384,20 mp, inscris in CF numarul 480/N, Floresti Stoenesti, jud. Giurgiu, numar cadastral 612-C1. Imobilul este situat in sat Floresti, comuna Floresti Stoenesti, str. Mihai Viteazul, nr. 202, jud. Giurgiu, si a fost evaluat impreuna cu terenul la suma de 265.663 lei, pret de la care pleaca primele 10 licitatii.
Garantia de participare 10%, pasul de licitatie 1% din pretul de pornire, cost caiet de sarcini 1.785 lei(Tva inclus). Relatii suplimetare la tel 0730.024.551 sau e-mail: [email protected]

Termen de plată diferență:
30
Mențiuni privind adjudecarea activului:
Adjudecarea bunului se realizează dupa principiul "VĂZUT ȘI PLĂCUT", adjudecatarul cunoscând starea tehnica a imobilului, și fără asigurarea din partea lichidatorului judiciar asupra eventualelor vicii ascunse ori a evicțiunii.
Mențiuni cu privire la TVA:
Conform caietului de sarcini
Mențiuni privind neplata prețului:
Neplata prețului în termenul stabilit conduce la anularea licitației, cu pierderea garanției de participare la licitație.
Mențiuni privind vânzarea bunului:
Bunul se dobândeste liber de orice sarcini, precum privilegii, ipoteci, gajuri sau drepturi de retenție, sechestre de orice fel conform art.53 din Legea nr.85/2006.
Mențiuni privind returnarea garanției de participare la licitație:
Cu condiția returnării prezentului proces verbal de licitație, semnat în forma agreată, ofertanților neadjudecatari li se vor întocmi în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data organizării licitației, ordinele de plată pentru rambursarea sumelor depuse ca garanție.
Mențiuni privind procedura ulterioară desfășurării licitației:
La data încasării preţului pentru bunul licitat, lichidatorul judiciar si adjudecatarul licitaţiei vor încheia Procesul Verbal de Adjudecare in conformitate cu prevederile art. 120 alin. (2) din Legea nr. 85/2006, la prețul pentru care a fost adjudecat bunul, precizând TVA - ul aferent acestuia.
Mențiuni privind momentul transferului dreptului de proprietate:
În termen de 30 de zile de la data încheierii procesului verbal de adjudecare, se va intocmi contract de vânzare în formă autentică. Transferul dreptului de proprietate se realizează la data semnării contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică.
Alte mențiuni: