Terenuri + constructii in Cateasca, Jud. Arges, la pret redus cu 5%, langa Primarie si Autostrada A1, KM 94

UNTRCD-910
30.09.2022, 15:48
12.12.2022, 14:00
12.12.2022, 15:00
Licitația va începe în
Pret pornire : 633,984.40 Lei
Pas licitatie : 6,339.84 Lei
Garanție participare : 63,398.44 Lei
Participanți: 0

Pentru a putea participa la licitatii este necesara inscrierea pe site si aprobarea din partea practicianului.
str. Veteranilor, nr. 10, bl. C2, sc. 1, et. 6, ap. 25, sector 6, Bucuresti, 10

Documente

Publicatia de vanzare (Publicatie1_de_Vanzare_nr.1-28.09.2022.pdf, 193 Kb) [Descărcare]

Regulament de vanzare (Publicatie1_de_Vanzare_nr.1-28.09.2022_hqex-dq.pdf, 193 Kb) [Descărcare]

Raport de evaluare (Raport_de_Evaluare.pdf, 1,592 Kb) [Descărcare]

Extras de CF1 (Extras_Informare_327.pdf, 140 Kb) [Descărcare]

Extras de CF2 (Extras_Informare_328.pdf, 128 Kb) [Descărcare]

Info

Judet:
Arges
Localitate:
Cateasca
Suprafata utila (mp):
8234
Bunul se poate viziona:
Suprafata teren(mp):
8363
An constructie:
2009

Proprietar

Denumire proprietar:
TRANS AUTO CONSTRUCT TAC SRL (FOSTA TRANS AUTO CONSTRUCT 2000 SRL)
CUI:
24627784
ONRC:
J40/9864/2014
Dosar insolvență:
5127/3/2015

Descriere

CI Săvoiu Iulian, în calitate de lichidator al SC TRANS AUTO CONSTRUCT TAC SRL (FOSTA TRANS AUTO CONSTRUCT 2000 SRL), organizeaza saptamanal, 10 sedinte de licitatii publice cu strigare, in fiecare zi de luni, ora 14.00, incepand cu 10.10.2022, la sediul din Bucuresti, str. str. Veteranilor, nr. 10, bl. C2, sc.1, et.6, ap. 25, sector 6, pentru vanzarea unui Teren in suprafata de 129 mp CC, intabulat in CF 80050/Cateasca Judet Arges, plus teren in suprafata de 8234 mp CC, intabulat in CF 81132/Cateasca si constructiile C1, C2, C3, C4, C5 si C6, situate pe terenul in suprafata de 8234 mp CC, intabulat in CF 81132/Cateasca, la pretul de pornire al licitatiei de 633.984,40 lei(Tva inclus), pret redus cu 5% fata de valoarea evaluata.
Pasul de licitatie este 1%, garantia de participare la licitatie 10% din pretul de pornire si se achita in contul IBAN: RO94BREL0002001920040100 deschis la Libra Bank Magheru, pe numele SC TRANS AUTO CONSTRUCT TAC SRL (FOSTA TRANS AUTO CONSTRUCT 2000 SRL), cod de identificare fiscală: 24627784.
Relatii suplimentare la tel 0730024551 sau e-mail [email protected]

Termen de plată diferență:
30
Mențiuni privind adjudecarea activului:
Adjudecarea bunului se realizează dupa principiul "VĂZUT ȘI PLĂCUT", adjudecatarul cunoscând starea tehnica a imobilului, și fără asigurarea din partea lichidatorului judiciar asupra eventualelor vicii ascunse ori a evicțiunii.
Mențiuni cu privire la TVA:
Conform caietului de sarcini
Mențiuni privind neplata prețului:
Neplata prețului în termenul stabilit conduce la anularea licitației, cu pierderea garanției de participare la licitație.
Mențiuni privind vânzarea bunului:
Bunul se dobândeste liber de orice sarcini, precum privilegii, ipoteci, gajuri sau drepturi de retenție, sechestre de orice fel conform art.53 din Legea nr.85/2006.
Mențiuni privind returnarea garanției de participare la licitație:
Cu condiția returnării prezentului proces verbal de licitație, semnat în forma agreată, ofertanților neadjudecatari li se vor întocmi în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data organizării licitației, ordinele de plată pentru rambursarea sumelor depuse ca garanție.
Mențiuni privind procedura ulterioară desfășurării licitației:
La data încasării preţului pentru bunul licitat, lichidatorul judiciar si adjudecatarul licitaţiei vor încheia Procesul Verbal de Adjudecare in conformitate cu prevederile art. 120 alin. (2) din Legea nr. 85/2006, la prețul pentru care a fost adjudecat bunul, precizând TVA - ul aferent acestuia.
Mențiuni privind momentul transferului dreptului de proprietate:
În termen de 30 de zile de la data încheierii procesului verbal de adjudecare, se va intocmi contract de vânzare în formă autentică. Transferul dreptului de proprietate se realizează la data semnării contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică.
Alte mențiuni: