Vand teren 2816 mp + casa in Cheglevici nr.92, Timis

UNTRCD-621
09.11.2021, 10:10
09.12.2021, 14:00
09.12.2021, 16:00
Hover on image to enlarge
Licitația va începe în
Pret pornire : 62,865.00 Lei
Pas licitatie : 2,500.00 Lei
Garanție participare : 6,287.00 Lei
Participanți: 0

Pentru a putea participa la licitatii este necesara inscrierea pe site si aprobarea din partea practicianului.
Str. Cerna nr. 13, sc. B, ap. 3, Timisoara, 38

www.wim.ro

Info

Judet:
Timis
Localitate:
Cheglevici
Suprafata utila (mp):
101,45
Bunul se poate viziona:
Suprafata teren(mp):
2816
An constructie:
1900-1943

Proprietar

Denumire proprietar:
Untim SA (în faliment, in bankruptcy, en faillite)
CUI:
1806896
ONRC:
J35/34/1991
Dosar insolvență:
2361/30/2010, Tribunalul Timiş

Descriere

WEST INSOLVENCY MANAGEMENT IPURL, cu sediul în Timişoara, 300571, str. Cerna, nr. 13, sc. B, parter, ap. 3, jud. Timiș, tel./fax 0256/289373, mobil 0722654607, e-mail [email protected], web http://www.wim.ro/, in calitate de lichidator judiciar al debitorului Untim SA (în faliment, in bankruptcy, en faillite - în dosar nr. 2361/30/2010, al Tribunalului Timiş), CIF 1806896, J35/34/1991, cu sediul social în Timişoara, str. Ghe. Lazăr, nr. 17, jud. Timiş,


VINDE LA LICITAŢIE
următoarele bunuri:

IMOBILE, constând în teren intravilan în suprafață de 2.816 mp, evaluat la prețul de 12.700 Euro și casă evaluată la 2.100 Euro, înscrise în CF 405789 Dudeștii Vechi, situate în localitatea Cheglevici, nr. 92, jud. Timiș.
Prețul de pornire la licitație fără TVA al imobilelor de mai sus, care se vând împreună, este de 14.800 Euro, din care 12.700 Euro pentru teren și 2.100 Euro pentru casă.

Licitaţia va avea loc la sediul lichidatorului judiciar joi 11 noiembrie 2021 ora 14.
În caz de neadjudecare se vor organiza licitaţii în fiecare zi de joi ora 14, începând cu data de 18.11.2021, cu excepția sărbătorilor legale.
Informaţii suplimentare se pot obține la tel. 0722654607 și pe site-ul sau la sediul lichidatorului judiciar.

Termen de plată diferență:
7
Mențiuni privind adjudecarea activului:
Adjudecarea bunului se realizează dupa principiul "VĂZUT ȘI PLĂCUT", adjudecatarul cunoscând starea tehnica a imobilului, și fără asigurarea din partea lichidatorului judiciar asupra eventualelor vicii ascunse ori a evicțiunii.
Mențiuni cu privire la TVA:
in regim de TVA
Mențiuni privind neplata prețului:
Neplata prețului în termenul stabilit conduce la anularea licitației, cu pierderea garanției de participare la licitație.
Mențiuni privind vânzarea bunului:
Bunul se dobândeste liber de orice sarcini, precum privilegii, ipoteci, gajuri sau drepturi de retenție, sechestre de orice fel conform art.53 din Legea nr.85/2006.
Mențiuni privind returnarea garanției de participare la licitație:
Cu condiția returnării prezentului proces verbal de licitație, semnat în forma agreată, ofertanților neadjudecatari li se vor întocmi în termen de 7 (sapte) zile lucrătoare de la data organizării licitației, ordinele de plată pentru rambursarea sumelor depuse ca garanție.
Mențiuni privind procedura ulterioară desfășurării licitației:
La data încasării preţului pentru bunul licitat, lichidatorul judiciar si adjudecatarul licitaţiei vor încheia Procesul Verbal de Adjudecare in conformitate cu prevederile art. 120 alin. (2) din Legea nr. 85/2006, la prețul pentru care a fost adjudecat bunul, precizând TVA - ul aferent acestuia.
Mențiuni privind momentul transferului dreptului de proprietate:
În termen de 30 de zile de la data încheierii procesului verbal de adjudecare, se va intocmi contract de vânzare în formă autentică. Transferul dreptului de proprietate se realizează la data semnării contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică.
Alte mențiuni: