Spatiu comercial - apartament 2 camere avand Su de 52,53 mp in Mun. Galati

UN-424
07.06.2021, 22:19
21.06.2021, 14:00
21.06.2021, 15:00
Hover on image to enlarge
Licitația va începe în
Pret pornire : 236,851.00 Lei
Pas licitatie : 2,368.51 Lei
Garanție participare : 23,685.10 Lei
Participanți: 0

Pentru a putea participa la licitatii este necesara inscrierea pe site si aprobarea din partea practicianului.
str. Veteranilor, nr. 10, bl. C2, sc. 1, et. 6, ap. 25, sector 6, Bucuresti, 10

Documente

Publicatia de vanzare (Publicatie1_de_Vanzare4-07.06.2021.pdf, 208 Kb) [Descărcare]

Regulament de vanzare (Regulament1_de_Vanzare-02.03.2021-CT.pdf, 283 Kb) [Descărcare]

Raport de evaluare (RAPORT_SP_COM_GL__ENACHE_INSTALATII__2020.pdf, 7,256 Kb) [Descărcare]

Info

Judet:
Braila
Bunul se poate viziona:

Proprietar

Denumire proprietar:
C.T. ENACHE INSTALAŢII SRL
CUI:
7886649
ONRC:
J09/300/1993
Dosar insolvență:
855/113/2019

Descriere

CII Săvoiu Iulian în calitate de lichidator judiciar al debitorului C.T. ENACHE INSTALAŢII SRL, in dosarul nr. 855/113/2019, Tribunalul Braila, organizeaza bisaptamanal la aceeasi ora 14, la pretul de pornire 100% din valoarea evaluata, 10(zece) licitatii publice on-line pe site-ul www.licitatii-unpir.ro, in zilele de: 21.06.2021; 25.06.2021; 28.06.2021; 02.07.2021; 05.07.2021; 09.07.2021; 12.07.2021; 16.07.2021; 19.07.2021 si 23.07.2021. Pentru bunurile nevandute se vor organiza in continuare tot bisaptamanal la aceeasi ora 14, la pretul de pornire 90% din valoarea evaluata, 5(cinci) licitatii publice on-line pe site-ul www.licitatii-unpir.ro, in zilele de: 26.07.2021; 30.07.2021; 02.08.2021; 06.08.2021 si 09.08.2021.
Pentru bunurile nevandute se vor organiza in continuare tot bisaptamanal la aceeasi ora 14, la pretul de pornire 80% din valoarea evaluata, 5(cinci) licitatii publice on-line pe site-ul www.licitatii-unpir.ro, in zilele de: 13.08.2021; 16.08.2021; 20.08.2021; 23.08.2021 si 27.08.2021.
In vederea vanzarii unui Apartament de 2(doua) camere situat in Galați strada Oțelarilor nr 34, Bloc D4, scara 1, etaj Parter, ap.4, jud Galați, identificat cadastral sub nr.101707-C1-U34 inscris in CF 101707-C1-U34 a Mun. Galați cu Su=31.18 mp+ Extindere cu Su=21.35 mp, evaluat la 236.851 lei.
Pasul de licitatie este 1% din pretul de pornire, cost caiet sarcini 1.428 lei(Tva inclus). Relatii suplimentare la tel. 0730.024.551 sau e-mail: [email protected]

Termen de plată diferență:
30
Mențiuni privind adjudecarea activului:
Adjudecarea bunului se realizează dupa principiul "VĂZUT ȘI PLĂCUT", adjudecatarul cunoscând starea tehnica a imobilului, și fără asigurarea din partea lichidatorului judiciar asupra eventualelor vicii ascunse ori a evicțiunii.
Mențiuni cu privire la TVA:
Conform caietului de sarcini
Mențiuni privind neplata prețului:
Neplata prețului în termenul stabilit conduce la anularea licitației, cu pierderea garanției de participare la licitație.
Mențiuni privind vânzarea bunului:
Bunul se dobândeste liber de orice sarcini, precum privilegii, ipoteci, gajuri sau drepturi de retenție, sechestre de orice fel conform art.53 din Legea nr.85/2006.
Mențiuni privind returnarea garanției de participare la licitație:
Cu condiția returnării prezentului proces verbal de licitație, semnat în forma agreată, ofertanților neadjudecatari li se vor întocmi în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data organizării licitației, ordinele de plată pentru rambursarea sumelor depuse ca garanție.
Mențiuni privind procedura ulterioară desfășurării licitației:
La data încasării preţului pentru bunul licitat, lichidatorul judiciar si adjudecatarul licitaţiei vor încheia Procesul Verbal de Adjudecare in conformitate cu prevederile art. 120 alin. (2) din Legea nr. 85/2006, la prețul pentru care a fost adjudecat bunul, precizând TVA - ul aferent acestuia.
Mențiuni privind momentul transferului dreptului de proprietate:
În termen de 30 de zile de la data încheierii procesului verbal de adjudecare, se va intocmi contract de vânzare în formă autentică. Transferul dreptului de proprietate se realizează la data semnării contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică.
Alte mențiuni: