TEREN 15,34 Ha(153374 mp), situat pe raza localitatii Niculesti, Judetul Dambovita la pret redus cu 70% din valoarea evaluata

UNTRN-167
22.01.2021, 23:55
09.07.2021, 14:00
09.07.2021, 15:00
Hover on image to enlarge
Licitația va începe în
Pret pornire : 355,250.70 Lei
Pas licitatie : 3,552.51 Lei
Garanție participare : 35,525.07 Lei
Participanți: 0

Pentru a putea participa la licitatii este necesara inscrierea pe site si aprobarea din partea practicianului.
str. Veteranilor, nr. 10, bl. C2, sc. 1, et. 6, ap. 25, sector 6, Bucuresti, 10

Documente

Publicatia de vanzare (147.Publicatie1_de_Vanzare1-09.09.2020.pdf, 203 Kb) [Descărcare]

Raport de evaluare (Teren_PROTAN_Niculesti_T8__P52-70,amp.pdf, 1,316 Kb) [Descărcare]

Raport de evaluare2 (Teren_PROTAN_Niculesti_T20-1__P97-74,amp.pdf, 1,378 Kb) [Descărcare]

Raport de evaluare3 (Teren_PROTAN_Niculesti_T25-1__P97-89,amp.pdf, 1,381 Kb) [Descărcare]

Raport de evaluare4 (Teren_PROTAN_Niculesti_T32_P42,amp.pdf, 1,401 Kb) [Descărcare]

Raport de evaluare5 (Teren_PROTAN_Niculesti_T37_P41,amp.pdf, 1,388 Kb) [Descărcare]

Raport de evaluare6 (Teren_PROTAN_Niculesti_T38__P188-43,amp.pdf, 1,381 Kb) [Descărcare]

Raport de evaluare7 (Teren_PROTAN_Niculesti_T39_P27,amp.pdf, 1,380 Kb) [Descărcare]

Info

Judet:
Ilfov
Localitate:
Niculesti
Bunul se poate viziona:
Suprafata teren(mp):
153374

Proprietar

Denumire proprietar:
Proton Insurance Company SA
CUI:
25605989
ONRC:
J40/6299/2009
Dosar insolvență:
3127/3/2016

Descriere

CII Savoiu Iulian, organizeaza licitatie publica cu strigare pentru valorificarea a 15,34 Ha(153374 mp), situat pe raza localitatii Niculesti, Judetul Dambovita, la pretul de pornire al licitatiei diminuat cu 70% fata de valoarea evaluata, respectiv 298.530 lei + TVA pentru intreaga suprafata de teren.

Terenul se vinde grupat, ca un tot unitar si nu pe parcele, este intravilan, este incadrat in categoria de folosinta curti constructii si este parcelat dupa cum urmeaza:

- 24 loturi de teren intravilan Cc, nedezvoltate, neamenajate, situate in Com. Niculesti, T 8, P 52/70, Jud. Dambovita, in suprafata totala de 14.817 mp;

- 43 loturi de teren intravilan Cc, nedezvoltate, neamenajate, situate in Com. Niculesti, T 20/1, P 97/74, Jud. Dambovita, in suprafata totala de 27.479 mp;

- 36 loturi de teren intravilan Cc, nedezvoltate, neamenajate, situate in Com. Niculesti, T 25/1, P 97/89, Jud. Dambovita, in suprafata totala de 23.237 mp;

- 41 loturi de teren intravilan Cc, nedezvoltate, neamenajate, situate in Com. Niculesti, T 32, P 42, Jud. Dambovita, in suprafata totala de 25.012 mp;

- 30 loturi de teren intravilan Cc, nedezvoltate, neamenajate, situate in Com. Niculesti, T 37, P 41, Jud. Dambovita, in suprafata totala de 18.900 mp;

- 37 loturi de teren intravilan Cc, nedezvoltate, neamenajate, situate in Com. Niculesti, T 38, P 188/43, Jud. Dambovita, in suprafata totala de 23.269 mp; - 31 loturi de teren intravilan Cc, nedezvoltate, neamenajate, situate in Com. Niculesti, T 39, P 27, Jud. Dambovita, in suprafata totala de 20.660 mp. Pasul de licitatie 1% din pretul de pornire. Relatii la tel. 0730.024.551 sau e-mail: [email protected]

Termen de plată diferență:
30
Mențiuni privind adjudecarea activului:
Adjudecarea bunului se realizează dupa principiul "VĂZUT ȘI PLĂCUT", adjudecatarul cunoscând starea tehnica a imobilului, și fără asigurarea din partea lichidatorului judiciar asupra eventualelor vicii ascunse ori a evicțiunii.
Mențiuni cu privire la TVA:
Conform caietului de sarcini
Mențiuni privind neplata prețului:
Neplata prețului în termenul stabilit conduce la anularea licitației, cu pierderea garanției de participare la licitație.
Mențiuni privind vânzarea bunului:
Bunul se dobândeste liber de orice sarcini, precum privilegii, ipoteci, gajuri sau drepturi de retenție, sechestre de orice fel conform art.53 din Legea nr.85/2006.
Mențiuni privind returnarea garanției de participare la licitație:
Cu condiția returnării prezentului proces verbal de licitație, semnat în forma agreată, ofertanților neadjudecatari li se vor întocmi în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data organizării licitației, ordinele de plată pentru rambursarea sumelor depuse ca garanție.
Mențiuni privind procedura ulterioară desfășurării licitației:
La data încasării preţului pentru bunul licitat, lichidatorul judiciar si adjudecatarul licitaţiei vor încheia Procesul Verbal de Adjudecare in conformitate cu prevederile art. 120 alin. (2) din Legea nr. 85/2006, la prețul pentru care a fost adjudecat bunul, precizând TVA - ul aferent acestuia.
Mențiuni privind momentul transferului dreptului de proprietate:
În termen de 30 de zile de la data încheierii procesului verbal de adjudecare, se va intocmi contract de vânzare în formă autentică. Transferul dreptului de proprietate se realizează la data semnării contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică.
Alte mențiuni: