Teren intravilan 5400 mp Santu Floresti-Gruiu-Snagov, pret redus cu 50%

UNTRN-139
14.01.2021, 20:07
26.02.2021, 14:00
26.02.2021, 15:00
Hover on image to enlarge
Licitația va începe în
Pret pornire : 182,043.50 Lei
Pas licitatie : 4,332.64 Lei
Garanție participare : 1.00 Lei
Participanți: 0

Pentru a putea participa la licitatii este necesara inscrierea pe site si aprobarea din partea practicianului.
str. Veteranilor, nr. 10, bl. C2, sc. 1, et. 6, ap. 25, sector 6, Bucuresti, 10

Documente

Publicatia de vanzare (Publicatie_de_Vanzare1-14.01.2021.pdf, 121 Kb) [Descărcare]

Regulament de vanzare (Regulament1_NOU-DIMINUARE-80-10.11.2020-cu_ModifCreditoriBT.pdf, 240 Kb) [Descărcare]

Raport de evaluare (Raport_evaluare_SC_IRENO_IMPEX_2003_SRL.pdf, 606 Kb) [Descărcare]

Info

Judet:
Ilfov
Localitate:
Santu Floresti
Bunul se poate viziona:
Suprafata teren(mp):
5400

Proprietar

Denumire proprietar:
SC IRENO IMPEX 2003 SRL
CUI:
15411144
ONRC:
J40/6025/2003
Dosar insolvență:
29847/3/2015

Descriere

CI Săvoiu Iulian, în calitate de lichidator al debitorului IRENO IMPEX SRL, CUI 15411144, organizează săptămânal 10 licitații publice cu strigare online pe site-ul: www.licitatii-unpir.ro sau cu prezenta fizica pentru cine nu poate online, în fiecare zi de vineri începând cu 22.01.2021, ora 14, în Bucuresti, str. Veteranilor, nr. 10, bl. C2, sc 1, et. 6, ap. 25, sector 6, pentru vânzarea unui teren intravilan in suprafata de 5400 mp, tarla 11, parcela 568, situat in sat Santu Floresti, comuna Gruiu, judetul Ilfov, CF nr. 1535, NCP 2190, la pretul de pornire de 182.043,50 lei, echivalent 40.500 EUR + TVA, pret diminuat cu 50% fata de valoarea evaluata.
În cazul în care bunul imobil nu se valorifica la primul termen al licitaţiei, se vor organiza săptămânal, la aceeasi ora 14 și în aceleasi condiții, este de preferat online, pe site-ul www.licitatii-unpir.ro, sau fizic la sediul lichidatorului judiciar, alte 9(noua) runde de licitatii publice cu strigare, la acelasi preț de pornire de 182.043,50 lei + TVA, echivalentul a 40.500 EUR + TVA, pret diminuat cu 50% fata de valoarea evaluata, in urmatoarele zile: 29.01.2021, 05.02.2021, 12.02.2021, 19.02.2021, 26.02.2021, 05.03.2021, 12.03.2021, 19.03.2021 și 26.03.2021. 
Garantia de participare 10% se achita in contul RO68BREL0002002065090100 deschis la Libra Bank pe numele debitoarei, pasul de licitatie 2%. Relații suplimentare la telefon: 0730.024.551 sau e-mail: [email protected]

Termen de plată diferență:
30
Mențiuni privind adjudecarea activului:
Adjudecarea bunului se realizează dupa principiul "VĂZUT ȘI PLĂCUT", adjudecatarul cunoscând starea tehnica a imobilului, și fără asigurarea din partea lichidatorului judiciar asupra eventualelor vicii ascunse ori a evicțiunii.
Mențiuni cu privire la TVA:
Conform caietului de sarcini
Mențiuni privind neplata prețului:
Neplata prețului în termenul stabilit conduce la anularea licitației, cu pierderea garanției de participare la licitație.
Mențiuni privind vânzarea bunului:
Bunul se dobândeste liber de orice sarcini, precum privilegii, ipoteci, gajuri sau drepturi de retenție, sechestre de orice fel conform art.53 din Legea nr.85/2006.
Mențiuni privind returnarea garanției de participare la licitație:
Cu condiția returnării prezentului proces verbal de licitație, semnat în forma agreată, ofertanților neadjudecatari li se vor întocmi în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data organizării licitației, ordinele de plată pentru rambursarea sumelor depuse ca garanție.
Mențiuni privind procedura ulterioară desfășurării licitației:
La data încasării preţului pentru bunul licitat, lichidatorul judiciar si adjudecatarul licitaţiei vor încheia Procesul Verbal de Adjudecare in conformitate cu prevederile art. 120 alin. (2) din Legea nr. 85/2006, la prețul pentru care a fost adjudecat bunul, precizând TVA - ul aferent acestuia.
Mențiuni privind momentul transferului dreptului de proprietate:
În termen de 30 de zile de la data încheierii procesului verbal de adjudecare, se va intocmi contract de vânzare în formă autentică. Transferul dreptului de proprietate se realizează la data semnării contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică.
Alte mențiuni: