Teren intravilan de 5000 mp situat in Urziceni, la pret redus cu 45%

UNTRN-1925
01.04.2024, 18:18
15.07.2024, 14:00
15.07.2024, 14:30
Hover on image to enlarge
Licitația va începe în
Pret pornire : 381,573.50 Lei
Pas licitatie : 3,815.73 Lei
Garanție participare : 38,157.35 Lei
Participanți: 0

Pentru a putea participa la licitatii este necesara inscrierea pe site si aprobarea din partea practicianului.
str. Veteranilor, nr. 10, bl. C2, sc. 1, et. 6, ap. 25, sector 6, Bucuresti, 10

Documente

Publicatia de vanzare (Publicatie1_de_Vanzare2-29.03.2024-Teren.Glina.pdf, 195 Kb) [Descărcare]

Regulament de vanzare (Regulament1_de_Vanzare_Imobile-Nou23.02.2024.pdf, 256 Kb) [Descărcare]

Raport de evaluare (Raport_evaluare_-_ADRAS.pdf, 512 Kb) [Descărcare]

Memoriu Tehnic (Memoriu_Tehnic.pdf, 502 Kb) [Descărcare]

Plan de incadrare in zona (Plan_Incadrare-Teren.Urziceni.pdf, 233 Kb) [Descărcare]

Extras de CF (Extras_Informare_51452-Teren_Urziceni.pdf, 68 Kb) [Descărcare]

Info

Judet:
Ialomita
Localitate:
Urziceni
Bunul se poate viziona:
Suprafata teren(mp):
5000

Proprietar

Denumire proprietar:
ADRAS COM IMPEX S.R.L.
CUI:
RO456717
ONRC:
J40/1757/1992
Dosar insolvență:
10956/3/2017

Descriere

CII Săvoiu Iulian în calitate de lichidator judiciar al debitorului ADRAS COM IMPEX SRL, in dosarul nr. 10956/3/2017, Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a Civila, organizeaza săptămânal 10(zece) sedinte de licitatii publice on-line pe site-ul www.licitatii-unpir.ro, la aceeasi ora 14, la pretul de pornire al licitatiei de 381.573,50 lei(TVA inclus), pret redus cu 45% fata de valoarea evaluata, in zilele de: 17.06.2024; 24.06.2024; 01.07.2024; 08.07.2024; 15.07.2024; 22.07.2024; 29.07.2024; 05.08.2024; 12.08.2024 și 19.08.2024, in vederea vanzari unui Teren intravilan de 5000 mp, situat în Mun. Urziceni, str. Labirint, nr. 42, Jud. Ialomița, având CF 21570 și nr cad. 1412, evaluat la 583.000 lei fără TVA, adică 693.770 lei(TVA inclus).
Pasul de licitatie este 1% din pretul de pornire. Relatii suplimentare la tel. 0730.024.551 sau e-mail: [email protected]

Termen de plată diferență:
30
Mențiuni privind adjudecarea activului:
Adjudecarea bunului se realizează dupa principiul "VĂZUT ȘI PLĂCUT", adjudecatarul cunoscând starea tehnica a imobilului, și fără asigurarea din partea lichidatorului judiciar asupra eventualelor vicii ascunse ori a evicțiunii.
Mențiuni cu privire la TVA:
Conform caietului de sarcini
Mențiuni privind neplata prețului:
Neplata prețului în termenul stabilit conduce la anularea licitației, cu pierderea garanției de participare la licitație.
Mențiuni privind vânzarea bunului:
Bunul se dobândeste liber de orice sarcini, precum privilegii, ipoteci, gajuri sau drepturi de retenție, sechestre de orice fel conform art.53 din Legea nr.85/2006.
Mențiuni privind returnarea garanției de participare la licitație:
Cu condiția returnării prezentului proces verbal de licitație, semnat în forma agreată, ofertanților neadjudecatari li se vor întocmi în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data organizării licitației, ordinele de plată pentru rambursarea sumelor depuse ca garanție.
Mențiuni privind procedura ulterioară desfășurării licitației:
La data încasării preţului pentru bunul licitat, lichidatorul judiciar si adjudecatarul licitaţiei vor încheia Procesul Verbal de Adjudecare in conformitate cu prevederile art. 120 alin. (2) din Legea nr. 85/2006, la prețul pentru care a fost adjudecat bunul, precizând TVA - ul aferent acestuia.
Mențiuni privind momentul transferului dreptului de proprietate:
În termen de 30 de zile de la data încheierii procesului verbal de adjudecare, se va intocmi contract de vânzare în formă autentică. Transferul dreptului de proprietate se realizează la data semnării contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică.
Alte mențiuni: