5387 - DACIA DUSTER LAUREATE4X4 B 24 PEJ

UNIMU-1266
18.11.2022, 11:50
08.12.2022, 20:30
08.12.2022, 21:00
Hover on image to enlarge
Licitația va începe în
Pret pornire : 6,420.00 Lei
Pas licitatie : 321.00 Lei
Garanție participare : 2,568.00 Lei
Participanți: 0

Pentru a putea participa la licitatii este necesara inscrierea pe site si aprobarea din partea practicianului.
Str Constantin Disescu nr 33a, Bucuresti, 10

http://five-advisory.ro/

Info

Judet:
Vaslui
Bunul se poate viziona:

Proprietar

Denumire proprietar:
Comcereal SA Vaslui
CUI:
8208253
ONRC:
J37/88/1996
Dosar insolvență:
2476/89/2015*

Descriere

5387 - DACIA DUSTER LAUREATE4X4 B 24 PEJ

Termen de plată diferență:
5
Mențiuni privind adjudecarea activului:
Datele privind activele scoase la vânzare se bazează pe documentația pusă la dispoziție de către personalul societății debitoare, astfel încât Administratorul judiciar nu poate fi ținut responsabil pentru eventualele inexactități privind descrierea activelor cuprinse în dosarul de prezentare, întrucât activele se vând pe principiul “unde sunt, în starea în care sunt”. Adjudecatarul a luat la cunoștință de starea tehnică a bunurilor și nu are nicio asigurare din partea administratorului judiciar asupra eventualelor vicii ascunse ori a evicțiunii.
Mențiuni cu privire la TVA:
La prețul de adjudecare se aplică TVA, în condițiile Codului Fiscal.
Mențiuni privind neplata prețului:
Astfel cum se menționează în cuprinsul Caietului de sarcini, pentru participanții declarați adjudecatari, garanția se reține în integralitate și se consideră avans plătit din prețul bunurilor adjudecate, neexistând posibilitatea restituirii acesteia. De asemenea, vor fi reținute orice sume plătite de adjudecatar, cu titlu de avans din prețul bunurilor adjudecate până la concurența prețului de adjudecare. În situația în care adjudecatarul nu achită integral prețul tuturor bunurilor adjudecate în cadrul licitației, în termenul stabilit prin prezentul Proces–Verbal de Licitație, acesta va pierde definitiv toate sumele achitate cu titlu de avans, iar bunurile vor fi scoase din nou la licitație. În egală măsură, participantului care înțelege să se retragă sau să renunțe la unul sau mai multe bunuri, în orice moment ulterior formulării ofertei cu privire la acesta/acestea, i se va interzice ofertarea pentru acestea în cadrul licitațiilor organizate ulterior, pe lângă reținerea tuturor sumelor achitate drept avans, cu titlu de daune – interese, conform celor arătate anterior.
Mențiuni privind vânzarea bunului:
În conformitate cu dispozițiile art. 91 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, activele vor fi dobândite de către cumpărător libere de sarcini, netransferându-se cumpărătorului niciun fel de obligații ale societății debitoare.
Mențiuni privind returnarea garanției de participare la licitație:
Participanților care nu au adjudecat bunuri, li se vor returna garanțiile de participare la licitație, pe baza unei cereri adresate Administratorului judiciar în care se vor specifica detaliile pentru rambursarea garanției prin virament bancar. Plata garanției se va efectua în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la trimiterea cererii.
Mențiuni privind procedura ulterioară desfășurării licitației:
Termenul de plată este de 5 (zile) lucrătoare de la primirea facturii fiscale din partea societății debitoare.
Mențiuni privind momentul transferului dreptului de proprietate:
Dreptul de proprietate asupra activelor se va transfera doar după plata integrală a prețului. Toate taxele ocazionate de transferul dreptului de proprietate (inclusiv transportul bunurilor sau taxe notariale, dacă va fi cazul) aferente vânzării vor fi suportate de cumpărători.
Alte mențiuni:
Prin participarea la licitație și emiterea prezentului Proces-Verbal, ofertanții prezenți în cadrul acestei ședințe acceptă rezultatele licitației și nu au obiecțiuni cu privire la desfășurarea și concluziile Licitației și au acceptat și înțeles toate prevederile Caietului de sarcini.