Anunț licitație publică bunuri mobile - Ecolegno Design S.R.L.

UNIMU-1738
10.11.2023, 11:59
11.12.2023, 14:00
11.12.2023, 14:30
Hover on image to enlarge
Licitația va începe în
Pret pornire : 1.00 Lei
Pas licitatie : 1.00 Lei
Garanție participare : 1.00 Lei
Participanți: 0

Pentru a putea participa la licitatii este necesara inscrierea pe site si aprobarea din partea practicianului.
str. Septimiu Albini, 115, Cluj-Napoca, 14

www.ddgi.ro

Descriere

Subscrisa, DDG INSOLVENCY I.P.U.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini, nr. 115, jud. Cluj, CIF RO27987796, nr. matricol: 2A0522, tel. 0763478619, e-mail: [email protected], prin practician în insolvență Godorogea Daniel-Lucian, în calitate de lichidator judiciar al societății ECOLEGNO DESIGN S.R.L., cu sediul în com. Sâncraiu, sat Sâncraiu, nr. 131A, corp B și corp C, jud. Cluj, înmatriculată la ORC de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/2588/2011, având CUI 29239589, desemnat prin Sentința Civilă nr. 1598, pronunţată la data de 14.07.2022 de Tribunalul Specializat Cluj, în dosar nr. 663/1285/2022,

 

organizează licitaţie publică cu strigare, cu preț în urcare, pentru vânzarea individuală a bunurilor identificate în tabelul de mai jos:

Denumire bun

Cantitate    (buc.)

Valoare de piață (lei, fără TVA)

Valoare de piață (lei, + TVA

AUTOTURISM FORD CMAX CJ 77 LZZ

1

3.480

4.141,2

MOTOSTIVUITOR TOYOTA DIESEL

1

9.060

10.781,4

CIRCULAR GTS 10XC (cu masă suport)

1

1.030,2

1.225,9

ECHIPAMENT VS

1

1.638,6

1.949,9

MAȘINĂ DE ȘLEFUIT

1

424,2

504,8

MAȘINĂ DE DEBITAT PROFILE FIER

1

5.669,4

6.746, 6

MAȘINĂ DE ÎNDOIT TABLA

1

10.639,2

12.660,6

MAȘINĂ DE ÎNDOIT ȚEVI ROTUNDE

1

4.479,6

5.330,7

NIVELĂ LASER MULTILINIE

1

1.019,4

1.213,1

SISTEM EXHAUSTARE

1

1.159,2

1.379,4

Precizăm faptul că la prețul menționat în tabel se adaugă TVA.

Prima licitație va avea loc la data de 20.11.2023 la ora 14:00, la sediul DDG Insolvency I.P.U.R.L. din Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini, nr. 115, jud. Cluj. În caz de neadjudecare licitația se repetă în data de 27.11.2023, 04.12.2023, 11.12.2023, 18.12.2023 în aceleași condiții și la aceeași oră.

Licitațiilor vor putea fi organizate și online. Pentru aceasta, persoanele interesate să participe la licitația online, au obligația să anunțe lichidatorul judiciar despre acest lucuru, cu minim 48 ore anterior datei fixate pentru licitație. 

Caietul de sarcini în vederea participării la licitație, poate fi achiziționat de la sediul lichidatorului judiciar, sau online, acesta cuprinzând regulamentul de participare la licitație, pentru prețul de 200 lei + TVA.

Garanția de participare la licitație va fi în cuantum de 10% din prețul de pornire. Aceasta împreună cu documentația de înscriere la licitație vor trebui depuse cu cel puțin 24 de ore anterior datei licitației la sediul lichidatorului judiciar. Garanția de participare la licitație va fi dedusă din prețul bunurilor pentru care participantul a fost declarat adjudecatar și va fi restituită persoanelor care nu au fost declarate adjudecatari.

 

Termenul de plată al prețului va fi de 3 zile lucrătoare de la momentul adjudecării. În cazul în care nu se va achita și restul de preț, adjudecatarul va pierde avansul achitat cu titlu de garanție 

Astfel, ulterior achitării garanției de 10% din valoarea bunului și a achitării contravalorii caietului de sarcini, lichidatorul judiciar va organiza licitația publică pentru bunul individual solicitat, pe platforma www.licitatii-unpir.ro.

Lichidatorul judiciar va putea fi contactat la numărul de telefon: 0763-478 619.


Termen de plată diferență:
3
Mențiuni privind adjudecarea activului:
Adjudecarea bunului se realizează dupa principiul "VĂZUT ȘI PLĂCUT", adjudecatarul cunoscând starea tehnica a imobilului, și fără asigurarea din partea lichidatorului judiciar asupra eventualelor vicii ascunse ori a evicțiunii.
Mențiuni cu privire la TVA:
Conform caietului de sarcini
Mențiuni privind neplata prețului:
Neplata prețului în termenul stabilit conduce la anularea licitației, cu pierderea garanției de participare la licitație.
Mențiuni privind vânzarea bunului:
Bunul se dobândeste liber de orice sarcini, precum privilegii, ipoteci, gajuri sau drepturi de retenție, sechestre de orice fel conform art.91 alin. (1) din Legea nr.85/2014.
Mențiuni privind returnarea garanției de participare la licitație:
Garanția de participare la licitație va fi dedusă din prețul bunurilor pentru care participantul a fost declarat adjudecatar și va fi restituită persoanelor care nu au fost declarate adjudecatari.
Mențiuni privind procedura ulterioară desfășurării licitației:
La data încasării preţului pentru bunul licitat, lichidatorul judiciar si adjudecatarul licitaţiei vor încheia Procesul Verbal de Adjudecare in conformitate cu prevederile art. 158 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, la prețul pentru care a fost adjudecat bunul, precizând TVA - ul aferent acestuia.
Mențiuni privind momentul transferului dreptului de proprietate:
În termen de 30 de zile de la data încheierii procesului verbal de adjudecare, se va intocmi contract de vânzare în formă autentică. Transferul dreptului de proprietate se realizează la data semnării contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică.
Alte mențiuni:
Transferul dreptului de prorpietate se realizează la data semnării procesului-verbal de adjudecare și, ulterior încasării integrale a prețului.