PULVERIZATOR ALCOOL, LA PRET REDUS CU 5%

UNIMU-1973
07.04.2024, 23:11
28.05.2024, 14:00
28.05.2024, 14:30
Hover on image to enlarge
Licitația va începe în
Pret pornire : 2,554.93 Lei
Pas licitatie : 25.54 Lei
Garanție participare : 255.49 Lei
Participanți: 0

Pentru a putea participa la licitatii este necesara inscrierea pe site si aprobarea din partea practicianului.
str. Veteranilor, nr. 10, bl. C2, sc. 1, et. 6, ap. 25, sector 6, Bucuresti, 10

Documente

Publicatia de vanzare (Publicatie1_de_Vanzare_nr.41-22.01.2024-Mobile.pdf, 217 Kb) [Descărcare]

Regulament de vanzare (Regulament1_de_Vanzare_Rompan_-_Martie_2024-VotatPV.pdf, 351 Kb) [Descărcare]

Raport de evaluare (Raport_de_Evaluare-Bun-Pag67.pdf, 14,316 Kb) [Descărcare]

Info

Judet:
Valcea
Bunul se poate viziona:

Proprietar

Denumire proprietar:
ROMPAN SRL
CUI:
10636430
ONRC:
J38/248/1998
Dosar insolvență:
2795/90/2021

Descriere

CI Săvoiu Iulian, în calitate de lichidator judiciar al SC ROMPAN SRL, CUI: 10636430, anunţă organizarea a 8(opt) licitatii publice săptămânale on-line pe site-ul www.licitatii-unpir.ro, la ora 14.00, în datele de:09.04.2024; 16.04.2024; 23.04.2024; 30.04.2024; 07.05.2024; 14.05.2024; 21.05.2024 și 28.05.2024, în vederea vânzării unui pulverizator alcool, situat in comuna Fârtățești, Județul Vâlcea, la pretul de pornire al licitatiei de 2.554,93 lei(TVA inclus), pret redus cu 5% față de valoarea evaluată. Relatii la telefon 0730.024.551 sau e-mail: [email protected]

Termen de plată diferență:
3
Mențiuni privind adjudecarea activului:
Adjudecarea bunului se realizează dupa principiul "VĂZUT ȘI PLĂCUT", adjudecatarul cunoscând starea tehnica a imobilului, și fără asigurarea din partea lichidatorului judiciar asupra eventualelor vicii ascunse ori a evicțiunii.
Mențiuni cu privire la TVA:
Conform caietului de sarcini
Mențiuni privind neplata prețului:
Neplata prețului în termenul stabilit conduce la anularea licitației, cu pierderea garanției de participare la licitație.
Mențiuni privind vânzarea bunului:
Bunul se dobândeste liber de orice sarcini, precum privilegii, ipoteci, gajuri sau drepturi de retenție, sechestre de orice fel conform art.53 din Legea nr.85/2006.
Mențiuni privind returnarea garanției de participare la licitație:
Cu condiția returnării prezentului proces verbal de licitație, semnat în forma agreată, ofertanților neadjudecatari li se vor întocmi în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data organizării licitației, ordinele de plată pentru rambursarea sumelor depuse ca garanție.
Mențiuni privind procedura ulterioară desfășurării licitației:
La data încasării preţului pentru bunul licitat, lichidatorul judiciar si adjudecatarul licitaţiei vor încheia Procesul Verbal de Adjudecare in conformitate cu prevederile art. 120 alin. (2) din Legea nr. 85/2006, la prețul pentru care a fost adjudecat bunul, precizând TVA - ul aferent acestuia.
Mențiuni privind momentul transferului dreptului de proprietate:
În termen de 30 de zile de la data încheierii procesului verbal de adjudecare, se va intocmi contract de vânzare în formă autentică. Transferul dreptului de proprietate se realizează la data semnării contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică.
Alte mențiuni: