SEMIREMORCI KRONE - nefuncționale

UNIMU-1741
17.11.2023, 14:48
07.12.2023, 14:00
07.12.2023, 14:30
Hover on image to enlarge
Licitația va începe în
Pret pornire : 6,120.00 Lei
Pas licitatie : 306.00 Lei
Garanție participare : 612.00 Lei
Participanți: 0

Pentru a putea participa la licitatii este necesara inscrierea pe site si aprobarea din partea practicianului.
str. Septimiu Albini, 115, Cluj-Napoca, 14

www.ddgi.ro

Descriere

Societatea Regele Marocanilor SRL, prin lichidator judiciar DDG INSOLVENCY I.P.U.R.L. organizează licitaţie publică online pentru un număr de 21 semiremorci Krone. 

Aceste bunuri se vand individual, persoanele interesate urmand să anunțe lichidatorul cu privire la care dintre aceste bunuri se dorește înscrierea la licitație.

După achitarea caietului de sarcini si a garantiei de participare la licitatie, lichidatorul judiciar va organiza licitația publică pentru bunul individual solicitat, pe platforma www.licitatii-unpir.ro.

Pentru înscrierea la licitația online, persoanele interesate vor lua legătura cu lichidatorul judiciar, cu cel puțin 2 zile înainte de data licitației la numarul de telefon 0763-478 619.

În caz de adjudecare, lichidatorul judiciar va emite factură fiscală pentru contravaloarea bunurilor adjudecate.

Pasul de licitație este de 5% din prețul de pornire.

Caietul de sarcini în vederea participării la licitație, poate fi achiziționat de la sediul lichidatorului judiciar, sau online, acesta cuprinzând regulamentul de participare la licitație, pentru prețul de 500 lei + TVA.

Garanția de participare la licitație va fi în cuantum de 10% din prețul de pornire. Aceasta împreună cu documentația de înscriere la licitație vor trebui depuse cu cel puțin 24 de ore anterior datei licitației la sediul lichidatorului judiciar. Garanția de participare la licitație va fi dedusă din prețul bunurilor pentru care participantul a fost declarat adjudecatar și va fi restituită persoanelor care nu au fost declarate adjudecatari.

Termenul de plată al prețului va fi de 3 zile lucrătoare de la momentul adjudecării. În cazul în care nu se va achita și restul de preț, adjudecatarul va pierde avansul achitat cu titlu de garanție și nu va mai putea participa la următoarele licitații care se vor organiza.

Nr. crt.

Denumire

Stare

Nr. înmatriculare

Valoare (Lei)

1

Semiremorca Krone

nefunctional

B150REG

6120

2

Semiremorca Krone

nefunctional

MM19REG

6120

3

Semiremorca Krone

nefunctional

B114REG

6120

4

Semiremorca Krone

nefunctional

-

6120

5

Semiremorca Krone

nefunctional

MM44REG

6120

6

Semiremorca Krone

nefunctional

-

6120

7

Semiremorca Krone

nefunctional

MM18REG

6120

8

Semiremorca Krone

nefunctional

B151REG

6120

9

Semiremorca Krone

nefunctional

-

6120

10

Semiremorca Krone

nefunctional

-

6120

11

Semiremorca Krone

nefunctional

-

6120

12

Semiremorca Krone

nefunctional

-

6120

13

Semiremorca Krone

nefunctional

MM50REG

6120

14

Semiremorca Krone

nefunctional

-

6120

15

Semiremorca Krone

nefunctional

MM89REG

6120

16

Semiremorca Krone

nefunctional

MM46REG

6120

17

Semiremorca Krone

nefunctional

-

6120

18

Semiremorca Krone

nefunctional

MM75REG

6120

19

Semiremorca Krone

nefunctional

-

6120

20

Semiremorca Krone

nefunctional

-

6120

21

Semiremorca Krone

nefunctional

-

6120

Precizăm faptul că la prețurile menționate în tabel se adaugă TVA. 

Informații si detalii suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0763-478 619.


Termen de plată diferență:
3
Mențiuni privind adjudecarea activului:
Adjudecarea bunului se realizează dupa principiul "VĂZUT ȘI PLĂCUT", adjudecatarul cunoscând starea tehnica a imobilului, și fără asigurarea din partea lichidatorului judiciar asupra eventualelor vicii ascunse ori a evicțiunii.
Mențiuni cu privire la TVA:
Societatea Regele Marocanilor este plătitoare de TVA, astfel, la prețul indicat se va adăuga cota de 19% TVA.
Mențiuni privind neplata prețului:
Neplata prețului în termenul stabilit conduce la anularea licitației, cu pierderea garanției de participare la licitație.
Mențiuni privind vânzarea bunului:
Bunul se dobândeste liber de orice sarcini, precum privilegii, ipoteci, gajuri sau drepturi de retenție, sechestre de orice fel conform art.91 alin. (1) din Legea nr. 85/2014.
Mențiuni privind returnarea garanției de participare la licitație:
Garanția de participare la licitație va fi dedusă din prețul bunurilor pentru care participantul a fost declarat adjudecatar și va fi restituită persoanelor care nu au fost declarate adjudecatari.
Mențiuni privind procedura ulterioară desfășurării licitației:
La data încasării preţului pentru bunul licitat, lichidatorul judiciar si adjudecatarul licitaţiei vor încheia Procesul Verbal de Adjudecare in conformitate cu prevederile art. 158 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, la prețul pentru care a fost adjudecat bunul, precizând TVA - ul aferent acestuia.
Mențiuni privind momentul transferului dreptului de proprietate:
Transferul dreptului de prorpietate se realizează la data semnării procesului-verbal de adjudecare și, ulterior încasării integrale a prețului.
Alte mențiuni: