SISTEM EXHAUSTARE

UNIS-1868
12.02.2024, 14:35
22.02.2024, 14:00
22.02.2024, 14:30
Hover on image to enlarge
Licitația va începe în
Pret pornire : 1,149.54 Lei
Pas licitatie : 57.47 Lei
Garanție participare : 114.95 Lei
Participanți: 0

Pentru a putea participa la licitatii este necesara inscrierea pe site si aprobarea din partea practicianului.
str. Septimiu Albini, 115, Cluj-Napoca, 14

www.ddgi.ro

Descriere

Subscrisa, DDG INSOLVENCY I.P.U.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini, nr. 115, jud. Cluj, CIF RO27987796, nr. matricol: 2A0522, tel. 0763478619, e-mail: [email protected], prin practician în insolvență Godorogea Daniel-Lucian, în calitate de lichidator judiciar al societății ECOLEGNO DESIGN S.R.L., cu sediul în com. Sâncraiu, sat Sâncraiu, nr. 131A, corp B și corp C, jud. Cluj, înmatriculată la ORC de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/2588/2011, având CUI 29239589, desemnat prin Sentința Civilă nr. 1598, pronunţată la data de 14.07.2022 de Tribunalul Specializat Cluj, în dosar nr. 663/1285/2022,

 organizează licitaţie publică cu strigare, cu preț în urcare, pentru vânzarea individuală a bunului mobil indicat mai jos:

Sistem de exhaustare montat in incinta unei cladiri; greu

de demontat fara a avaria cladirea.

Prima licitație va avea loc la data de 22.02.2024 la ora 14:00, la sediul DDG Insolvency I.P.U.R.L. din Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini, nr. 115, jud. Cluj. În caz de neadjudecare licitația se repetă în data de 29.02.2024, 07.03.2024, 14.03.2024, 21.03.2024 în aceleași condiții și la aceeași oră.

În caz de adjudecare, lichidatorul judiciar va emite factură fiscală pentru contravaloarea bunurilor adjudecate.

Pasul de licitație este de 5% din prețul de pornire.

 

Caietul de sarcini în vederea participării la licitație, poate fi achiziționat de la sediul lichidatorului judiciar, acesta cuprinzând regulamentul de participare la licitație, pentru prețul de 200 lei + TVA.

 

Garanția de participare la licitație va fi în cuantum de 10% din prețul de pornire. Aceasta împreună cu documentația de înscriere la licitație vor trebui depuse cu cel puțin 24 de ore anterior datei licitației la sediul lichidatorului judiciar. Garanția de participare la licitație va fi dedusă din prețul bunurilor pentru care participantul a fost declarat adjudecatar și va fi restituită persoanelor care nu au fost declarate adjudecatari.

 

La preț egal, va fi declarat adjudecatar persoana care se va angaja să achite întregul preț în termenul cel mai scurt.

 

Termenul de plată al prețului va fi de 3 zile lucrătoare de la momentul adjudecării. În cazul în care nu se va achita și restul de preț, adjudecatarul va pierde avansul achitat cu titlu de garanție.

 

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0763-478 619.


Termen de plată diferență:
3
Mențiuni privind adjudecarea activului:
Adjudecarea bunului se realizează dupa principiul "VĂZUT ȘI PLĂCUT", adjudecatarul cunoscând starea tehnica a imobilului, și fără asigurarea din partea lichidatorului judiciar asupra eventualelor vicii ascunse ori a evicțiunii.
Mențiuni cu privire la TVA:
Prețul afișat include TVA.
Mențiuni privind neplata prețului:
Neplata prețului în termenul stabilit conduce la anularea licitației, cu pierderea garanției de participare la licitație.
Mențiuni privind vânzarea bunului:
Bunul se dobândeste liber de orice sarcini, precum privilegii, ipoteci, gajuri sau drepturi de retenție, sechestre de orice fel conform art.91 alin. (1) din Legea nr.85/2014.
Mențiuni privind returnarea garanției de participare la licitație:
Garanția de participare la licitație va fi dedusă din prețul bunurilor pentru care participantul a fost declarat adjudecatar și va fi restituită persoanelor care nu au fost declarate adjudecatari.
Mențiuni privind procedura ulterioară desfășurării licitației:
La data încasării preţului pentru bunul licitat, lichidatorul judiciar si adjudecatarul licitaţiei vor încheia Procesul Verbal de Adjudecare in conformitate cu prevederile art. 158 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, la prețul pentru care a fost adjudecat bunul, precizând TVA - ul aferent acestuia.
Mențiuni privind momentul transferului dreptului de proprietate:
Transferul dreptului de prorpietate se realizează la data semnării procesului-verbal de adjudecare și, ulterior încasării integrale a prețului.
Alte mențiuni: