Stoc produse finite (accesorii metalice pentru producția matrițelor din industria sticlei)

UNIS-1569
22.05.2023, 10:20
06.10.2023, 11:00
06.10.2023, 16:00
Hover on image to enlarge
Licitația va începe în
Pret pornire : 82,283.00 Lei
Pas licitatie : 4,114.00 Lei
Garanție participare : 8,228.00 Lei
Participanți: 0

Pentru a putea participa la licitatii este necesara inscrierea pe site si aprobarea din partea practicianului.
str. Costea Voda, nr. 24-26B, bl. 3, parter, ap. 3, Valea Adanca, Miroslava, 25

www.forinsol.ro

Documente

Publicatie vanzare (Publicatie_vanzare_RMC.pdf, 415 Kb) [Descărcare]

Info

Judet:
Iasi
Bunul se poate viziona:

Proprietar

Denumire proprietar:
Romanian Metal Components S.R.L.
CUI:
30163220
ONRC:
J22/777/2012
Dosar insolvență:
6133/99/2018

Descriere

Stoc produse finite (accesorii metalice pentru producția matrițelor din industria sticlei)

Termen de plată diferență:
5
Mențiuni privind adjudecarea activului:
Adjudecarea bunului se realizează dupa principiul "VĂZUT ȘI PLĂCUT", adjudecatarul cunoscând starea tehnica a imobilului, și fără asigurarea din partea lichidatorului judiciar asupra eventualelor vicii ascunse ori a evicțiunii.
Mențiuni cu privire la TVA:
Conform caietului de sarcini
Mențiuni privind neplata prețului:
Neplata prețului în termenul stabilit conduce la anularea licitației, cu pierderea garanției de participare la licitație.
Mențiuni privind vânzarea bunului:
Bunurile instrainate de administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar, in exercitiul atributiilor sale prevazute de prezenta lege, sunt dobandite libere de orice sarcini, precum privilegii, ipoteci, gajuri sau drepturi de retentie, sechestre, de orice fel. Fac exceptie de la acest regim masurile asiguratorii dispuse in procesul penal in vederea confiscarii speciale si/sau confiscarii extinse, conform art.91 alin. 1 din Legea nr.85/2014.
Mențiuni privind returnarea garanției de participare la licitație:
Cu condiția returnării prezentului proces verbal de licitație, semnat în forma agreată, ofertanților neadjudecatari li se vor întocmi în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data organizării licitației, ordinele de plată pentru rambursarea sumelor depuse ca garanție.
Mențiuni privind procedura ulterioară desfășurării licitației:
La data încasării preţului pentru bunul licitat, lichidatorul judiciar si adjudecatarul licitaţiei vor încheia Procesul Verbal de Adjudecare in conformitate cu prevederile art. 158 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, la prețul pentru care a fost adjudecat bunul, precizând TVA - ul aferent acestuia.
Mențiuni privind momentul transferului dreptului de proprietate:
În termen de 30 de zile de la data încheierii procesului verbal de adjudecare, se va intocmi contract de vânzare în formă autentică. Transferul dreptului de proprietate se realizează la data semnării contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică.
Alte mențiuni:
Predarea efectivă a bunurilor se va face pe bază de proces verbal în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la încasarea efectivă în contul de lichidare al debitoarei a valorii integrale a bunurilor adjudecate.