Anunț vânzare Laptop Apple Macbook

UNOIT-2089
10.07.2024, 16:21
26.07.2024, 15:00
26.07.2024, 15:30
Hover on image to enlarge
Licitația va începe în
Pret pornire : 2,059.00 Lei
Pas licitatie : 102.95 Lei
Garanție participare : 205.90 Lei
Participanți: 0

Pentru a putea participa la licitatii este necesara inscrierea pe site si aprobarea din partea practicianului.
str. Septimiu Albini, 115, Cluj-Napoca, 14

www.ddgi.ro

Descriere

Subscrisa, DDG INSOLVENCY I.P.U.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini, nr. 115, jud. Cluj, CIF RO27987796, nr. matricol: 2A0522, tel. 0763478619, e-mail: [email protected], prin practician în insolvență Godorogea Daniel-Lucian, în calitate de lichidator judiciar al societății ȘOIMENI PARC S.A., cu sediul social în Sat Băbuţiu, Comuna Vultureni, Strada Colinei, Nr. 9, Județ Cluj, având număr de înregistrare la ORC de pe lângă Tribunalul Cluj J12/3599/2014, CUI 33930697, desemnat în această calitate prin Hotărârea nr.: 180 din data de 06.02.2024 pronunțată de Tribunalul Specializat Cluj în dosar nr.: 528/1285/2023,

organizează licitaţie publică cu strigare, cu preț în urcare, pentru vânzarea bunului mobil identificat mai jos:

  • Laptop Apple Macbook

Prețul de pornire va fi în cuantum de 2.059 Lei.

Precizăm faptul că la prețul menționat se adaugă TVA, valoarea cu TVA a acestuia fiind de 2.450,21 Lei.

Prima licitație va avea loc la data de 26.07.2024 la ora 15:00, la sediul DDG Insolvency I.P.U.R.L. din Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini, nr. 115, jud. Cluj, sau online pe platforma www.licitatii-unpir.ro În caz de neadjudecare licitația se repetă în data de 02.08.2024, 09.08.2024, 16.08.2024, 23.08.2024 și 30.08.2024 în aceleași condiții și la aceeași oră.

Licitația publică poate avea loc și online pe site-ul www.licitatii-unpir.ro. Înscrierea pentru licitație online se va face înainte cu cel puțin 48 de ore înainte de data stabilită a ședinței. Persoana interesată va aduce la cunoștință lichidatorului judiciar bunurile pentru care dorește să liciteze și va îndeplini condițiile de înscriere la licitație menționate mai jos. Ulterior achitării contravalorii caietului de sarcini, a garanției de 10% din valoare bunului/bunurilor supuse adjudecării și a transmiterii documentelor necesare, lichidatorul judiciar va organiza o licitație separată cu bunul/bunurile respective în cadrul căreia va înscrie la licitație persoana interesată.

Pentru înscrierea la licitația online, persoana intersată își va crea un cont pe site-ul www.licitatii-unpir.ro, comunicând lichidatorului judiciar adresa de e-mail aferentă. Pe baza adresei de e-mail, lichidatorul judiciar va adăuga persoana interesată în calitate la participant la licitație.

În caz de adjudecare, lichidatorul judiciar va emite factură fiscală pentru contravaloarea bunului adjudecat.

Pasul de licitație este de 5% din prețul de pornire.

Caietul de sarcini în vederea participării la licitație va fi întocmit de către lichidatorul judiciar în concordanță cu uzanțele în materie, va conține regulamentul de participare la licitație și se va valorifica de către practicianul în insolvență, la prețul de 400 lei+TVA. Acesta poate fi achiziționat de la sediul lichidatorului judiciar, sau transmis participantului pe mail.

Garanția de participare la licitație va fi în cuantum de 10% din prețul de pornire. Aceasta împreună cu documentația de înscriere la licitație vor trebui depuse cu cel puțin 24 de ore anterior datei licitației la sediul lichidatorului judiciar. Garanția de participare la licitație va fi dedusă din prețul bunurilor pentru care participantul a fost declarat adjudecatar și va fi restituită persoanelor care nu au fost declarate adjudecatari.

La preț egal, va fi declarat adjudecatar persoana care se va angaja să achite întregul preț în termenul cel mai scurt.

Termenul de plată al prețului va fi de 5 zile lucrătoare de la momentul adjudecării. În cazul în care nu se va achita și restul de preț, adjudecatarul va pierde avansul achitat cu titlu de garanție și nu va mai putea participa la următoarele licitații care se vor organiza.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0763-478 619.


Termen de plată diferență:
5
Mențiuni privind adjudecarea activului:
Adjudecarea bunului se realizează dupa principiul "VĂZUT ȘI PLĂCUT", adjudecatarul cunoscând starea tehnica a imobilului, și fără asigurarea din partea lichidatorului judiciar asupra eventualelor vicii ascunse ori a evicțiunii.
Mențiuni cu privire la TVA:
Lichidatorul judiciar menționează că la prețul indicat în cuprinsul anunțului se adaugă TVA.
Mențiuni privind neplata prețului:
În cazul în care nu se va achita și restul de preț, adjudecatarul va pierde avansul achitat cu titlu de garanție și nu va mai putea participa la următoarele licitații care se vor organiza.
Mențiuni privind vânzarea bunului:
Bunul se dobândeste liber de orice sarcini, precum privilegii, ipoteci, gajuri sau drepturi de retenție, sechestre de orice fel conform art.91 alin. (1) din Legea nr.85/2014.
Mențiuni privind returnarea garanției de participare la licitație:
Garanția de participare la licitație va fi în cuantum de 10% din prețul de pornire. Aceasta împreună cu documentația de înscriere la licitație vor trebui depuse cu cel puțin 24 de ore anterior datei licitației la sediul lichidatorului judiciar. Garanția de participare la licitație va fi dedusă din prețul bunurilor pentru care participantul a fost declarat adjudecatar și va fi restituită persoanelor care nu au fost declarate adjudecatari.
Mențiuni privind procedura ulterioară desfășurării licitației:
La data ședinței de licitație, lichidatorul judiciar si adjudecatarul licitaţiei vor încheia Procesul Verbal de Adjudecare in conformitate cu prevederile art. 158 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, la prețul pentru care a fost adjudecat bunul, precizând TVA - ul aferent acestuia.
Mențiuni privind momentul transferului dreptului de proprietate:
Transferul dreptului de proprietate va interveni la momentul achitării integrale a prețului de către adjudecatar și ulterior încheierii procesului-vebral de adjudecare.
Alte mențiuni: