LAPTOP HP

UNOIT-535
01.09.2021, 13:07
27.09.2021, 12:00
27.09.2021, 13:00
Hover on image to enlarge
Licitația va începe în
Pret pornire : 2,500.00 Lei
Pas licitatie : 125.00 Lei
Garanție participare : 250.00 Lei
Participanți: 0

Pentru a putea participa la licitatii este necesara inscrierea pe site si aprobarea din partea practicianului.
str. Baba Novac nr. 22. bl. 24C, ap. 56, Bucuresti, 10

Info

Judet:
Bucuresti
Bunul se poate viziona:

Proprietar

Denumire proprietar:
HOP Ș-AȘA SRL
CUI:
32573812
ONRC:
J15/1183/2017
Dosar insolvență:
327/120/2021

Descriere

Laptop gaming HP pavilion 17 - ab406nq Intel Core i7-8750H până la 4,10 Ghz Coffee Lake 17,3

Termen de plată diferență:
30
Mențiuni privind adjudecarea activului:
Adjudecarea bunului se realizează dupa principiul "VĂZUT ȘI PLĂCUT", adjudecatarul cunoscând starea tehnica a imobilului, și fără asigurarea din partea lichidatorului judiciar asupra eventualelor vicii ascunse ori a evicțiunii. În conformitate cu prevederile art. 1707 alin. 5 din Codul civil, „În vânzările silite nu se datorează garanţie contra viciilor ascunse”. Procedura falimentului este o procedură de insolvenţă, concursuală, colectivă şi egalitară, care se aplică debitorului în vederea lichidării averii acestuia pentru acoperirea pasivului, procedură asimilată unei executări silite colective. În conformitate cu prevederile art. 858 din Codul de procedură civilă, „În cazul vânzării silite la licitaţie publică nu există garanţie contra viciilor ascunse. Această, vânzare nu poate fi atacată nici pentru leziune.”
Mențiuni cu privire la TVA:
Vânzarea este purtătoare de TVA.
Mențiuni privind neplata prețului:
În ipoteza în care până la termenul stabilit prin actul de adjudecare, cumpărătorul nu este în măsura să facă dovada achitării diferenţei de preţ, acesta va pierde garanţia, precum și orice altă sumă achitată până la acel moment, acestea rămânând câștigate averii debitoarei, iar procesul-verbal în care se constată calitatea acestuia de adjudecatar, se consideră nul, nemaiproducând efecte juridice. Dacă adjudecatarul nu achită integral prețul în termenul prevăzut în procesul verbal, bunul se va scoate din nou la vânzare în contul acestuia, la prețul de începere a licitației la care bunul a fost adjudecat, el fiind obligat să plătească cheltuielile prilejuite de noua licitație și eventuala diferență de preț.
Mențiuni privind vânzarea bunului:
În conformitate cu prevederile art. 91 din Legea nr. 85/2014, alin. 1: ”bunurile înstrăinate de administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar, în exerciţiul atribuţiilor sale prevăzute de prezenta lege, sunt dobândite libere de orice sarcini, precum privilegii, ipoteci, gajuri sau drepturi de retenţie, sechestre, de orice fel. Fac excepţie de la acest regim măsurile asigurătorii dispuse în procesul penal în vederea confiscării speciale şi/sau extinse”.
Mențiuni privind returnarea garanției de participare la licitație:
Garanţia de participare se restituie integral în termen de 5 zile lucrătoare de la data încheierii procesului verbal de adjudecare, acelora care nu au fost declarați adjudecatari. Garanţia nu se restituie adjudecatarului, aceasta fiind considerată ca plată parțială a prețului sau avans din valoarea totală de plată. Garanţia de participare se pierde în următoarele condiţii: a. când ofertantul/adjudecatarul nu achită prețul bunului, la termenul şi în condiţiile consemnate în procesul verbal; b. în cazul revocării ofertei după întocmirea procesului – verbal.
Mențiuni privind procedura ulterioară desfășurării licitației:
La data încasării preţului pentru bunul licitat, lichidatorul judiciar si adjudecatarul licitaţiei vor încheia Procesul Verbal de Adjudecare in conformitate cu prevederile art. 158 din Legea nr. 85/2014, la prețul pentru care a fost adjudecat bunul, precizând TVA - ul aferent acestuia.
Mențiuni privind momentul transferului dreptului de proprietate:
Transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor se va face după achitarea integrală a prețului. Bunul urmează a fi predat adjudecatarului după achitarea integrală a prețului. Costurile privind predarea bunului cad în sarcina adjudecatarului.
Alte mențiuni: